Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.)


Скачать 66.32 Kb.
НазваниеСемінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.)
Дата публикации12.02.2014
Размер66.32 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Туризм > Документы
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Географічний факультет

Кафедра туризму


«Затверджую»
Проректор з навчальної роботі

______ О. М.Тимохін

« » ____2011р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

«Технологія готельної справи»

(найменування учбової дисципліни)

Напрямок підготовки 6.140103 - туризм

Факультет географічний

Кафедра туризму

Складена: доц. Лук’яненко К. О.

Розглянута та затверджена

протоколом № 10 від 20.05.11

Сімферополь, 2011

Мета курсу "Технологія готельної справи" - сформувати в студентів знання сучасної технології організації вітчизняної й закордонної індустрії гостинності.

Відповідно до мети вирішувалися наступні завдання формування в студентів: знання предмета й методів дослідження індустрії гостинності; знання готельного поняттєво-термінологічного апарата; уміння комплексно розглядати найважливіші теоретичні й практичні аспекти готельної діяльності; уміння географічно інтерпретувати інформацію готельного характеру; уміння оцінювати вплив різних факторів на розвиток і розміщення об'єктів готельної індустрії; уміння аналізувати проблеми світового розвитку готельного процесу і їх регіональні прояви.

Міждисциплінарні зав’язки. Дисципліна «Технологія готельної справи» має зв’язок з наступними дисциплінами: «Туристичні ресурси України», «Організація туризму», «Менеджмент туризму».

Тема семінару 1. Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.).

План семінару:

1. Індустрія гостинності та її складові

2. Видатні організатори індустрії гостинності та готельного сервісу.

3.Основни тенденції розвитку готельної індустрії с ХХ сторіччя

4. Моделі організації готельної справи: модель Рітца, модель Уілсона, «незалежні» готельні ланцюги.

5. Модели гостинності: європейська модель, азіатська модель, американська модель, східно-європейська модель 6. Готельні ланцюги й об'єднання, міжнародні готельні організації.
Тема семінару 2. Готельні підприємства: поняття, класифікація, типологія (2 год.).

  1. Типи та характеристики підприємств розміщення

  2. Характеристика будинку готелю й склад його приміщень.

  3. Сучасні економічні показники діяльності готельного комплексу

  4. Різні системи класифікацій готелів у країнах миру.

  5. Класифікація засобів розміщення в Україні.


Тема семінару заняття 3. Готельні послуги у структурі туристського обслуговування (2 год.).

   1. Основні безкоштовні та додаткові платні послуги у готелі.

   2. Організація побутових послуг

   3. Послуги харчування

   4. Послуги по бронюванню квитків на різноманітні виді транспорту та оренді транспортних засобів

   5. Екскурсійні послуги та послуги «зустрічі-проводи».

   6. Анімаційні послуги у структурі готельного обслуговування

   7. Функції бюро послуг. Номенклатура послуг.


Тема семінару заняття 4. Характеристика основних служб готельного комплексу (4 год.) .

  1. Професійні стандарті (кваліфікаційні вимоги) до основних посад працівників готельної індустрії.

  2. Організаційна структура управлення готельним підприємством

  3. Основні служби готелю.

  4. Допоміжні службы та функції.

  5. Характеристика будинку готелю.

  6. Функціональні вимоги до готелів

  7. Системи життєзабезпечення готелів

  8. Нормативи та стандарти оснащення готелів.


Тема семінару заняття 5 Технологія обслуговування в готельних комплексах, впровадження й розвиток комп'ютерних технологій у системи управління готельних підприємств (3 год).

 1. Бронювання місць у готелі

 2. Процес обслуговування гостей у готелях усіх категорії. (операційній процес).

 3. Правила надання основних та додаткових готельних послуг у України.

 4. Завдання, які вирішуються при їх комп’ютеризації.

 5. Комп'ютерні системі управління готелю.

 6. Глобальні системи резервування.


Тема семінару заняття 6 Державне регулювання готельної діяльності в Україні (2 год.).

 1. Категорії готелів в Україні.

 2. Регулювання готельної діяльності в Україні.

 3. Сертифікація готельних послуг у України.

 4. Права и обов’язкови лиц, проживающих у готелі.


Тема семінару заняття 7 Культура поведінки персоналу готелів. Етика ділового спілкування у сфері готельних послуг (2 год).


 1. Професійна етика робітників готельних підприємств

 2. Клиенты готельних підприємств та їх типы

 3. Особливості контакту персонала отелю с клиентами

 4. Конфліктні ситуації та їх розв'язання.Список рекомендованої літератури

Нормативні акти:

Законы Украины:

1. «Про туризм» (в редакції від 18.11.2003 р. № 1282-ІV)

2. «Про стандартизацію» (від 17.05.2001 р. № 2408- ІV)

3. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (від -1.06.2000 р. № 1755-ІІІ)

Постановления Кабинета Министров Україні:

 1. «Про затвердження Порядку реєстрації організації, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва (від 21.05.2009 р. № 510).

 2. «Про порядок надання послуг тимчасового розміщення (проживання)» (від 15.03.2006 р. № 297).

Приказы центральных органов исполнительной власти:

 1. Приказ Гостурорганизации «Об утверждении Правил пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения и предоставления гостиничных услуг» (от 16.03.2004 р. № 19).

 2. Приказ Госстандарта «Об утверждении Правил обязательной сертификации гостиничных услуг» (от 27.01.1999 г. № 37).

Национальные стандарты:

 1. ГСТУ 4269:2003 «Услуги туристические. Классификация отелей».

 2. ГСТУ 4268:2003 «Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования».

Основна література

7. Ляпина И.Ю.: Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для проф. образования. – 2-е перераб. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 стр.

8. Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.- 328 с.

9. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учеб.пособие: 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

11. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристський бизнес/ Изд.2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 637 с – (Высшее образование).

Дополнительная литература

12. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2005. – 224 с.

13. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 176 с.

14. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 144 с.

15. Бойцова М., Піроженко О., Кузнецов В. Усе про облік та організацію готельного бізнесу. – 2-е вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2006.- 256 с. – (Серія «Усе про облік та організацію…»)

16. Чудновский А.Д. Жукова М.А. Информационные технологии управления в туризме: учебное пособие. – М: КНОРУС, 2009. – 104 с.

17. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.

18. Воронин И.Н., Бурова О.В., Лукьяненко Е.А. Турбизнес для начинающих. – Симферополь: Крымское государственное учебно-педагогическое издательство, 2006. – 208 с.

19. Історія туризму: Навчальний посібник. К.- Альтерпрес, 2005. – 320 с.

20. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса. [Перевод с англ. Павлов А.В.]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 239 С. – СЕРИЯ «Зарубежный источник.»

21. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2004.– 448 с.

22. Формування стратегії сталого розвитку курортів в Україні: Матеріали всеукраїнського «круглого столу», К./ Міністерство культури і туризму України, Державна служба туризму і курортів, Науковий центр розвитку туризму. –Сімферополь: ВАТ «Сімферопольська міська друкарня» (СГТ), 2007.-175 с.

23. Туризм и гостиничное хозяйство/ Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2000.

24. Курортное дело: учебное пособие/ А.М. Ветинеев, Л.Б.Журавлева. – М.: КНОРУС, 2006.- 528 с.

25. Емелин С.В. Основи технологии туристской деятельности. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2010.-188 с.

26. Международный туризм: учебное пособие для студентов вузов./ В.Ю.Воскресенский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.

Похожие:

Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconАлгоритми розрахунків основних аналітичних показників фінансового стану підприємства
Них підприємств та організацій, затверджених наказами Агентства з питань запобігання банкрутству від 23. 032. 98 №22 та від 27. 06....
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconАнкета-заявка на участь у «майстерні громадської активності»
Який семінар ти обираєш (потрібне підкресли. Місце проведення семінару буде повідомлене після відбору)
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) icon1 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження...
Якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи І руйнують їх
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconПсихологія творчості й еволюція учіння в історії та філософії
Феноменологія поняття творчості на сучасному етапі розвитку вітчизняної психології
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) icon1. Розкрийте сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю
Проаналізуйте особливості організовування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconСамостійна робота
Вплив ключових рис сучасного міжнародного підприємницького середовища на управління зед підприємств
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconКафедра «економіка підприємств» методичні вказівки
До організації виконання курсової роботи та економічної частини дипломного проекту
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconІіі. Інформаційне забезпечення задачі
Еволюція управлінської думки найбільш яскраво відображена в управлінських моделях, розроблених вченими та фахівцями, реалізованими...
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) iconМіністерство фінансів україни
Затвердити Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації
Семінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.) icon2. Інформація з управлінського обліку призначена
Управлінський облік ведеться згідно: з державними нормативними документами, що регламентують діяльність підприємств
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница