Перелік основної літератури з навчальної дисципліни


Скачать 23.52 Kb.
НазваниеПерелік основної літератури з навчальної дисципліни
Дата публикации04.02.2014
Размер23.52 Kb.
ТипКодекс
vb2.userdocs.ru > Спорт > Кодекс
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни

Цивільний захист і охорона праці в галузі”


  1. Цивільний захист і охорона праці в галузі: Навч. посібник / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. – Х.: Нац. ун-т „Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого”, 2012. – 192 с.

  2. Кодекс Цивільного захисту : Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Стаття 3589, стор. 9.

  3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 4-е вид./ За ред. М.П.Гандзюка. – К.: Каравела, 2007. – 384 с.

  4. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.

  5. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підручник. – Харків: Вид-во Націон. ун-ту внутр. справ, 2003. – 288 с.

  6. Паньонко І.М. Охорона праці: Навчальний посібник. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 148 с.

  7. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

  8. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Стаття 3426, стор. 64.
Рис. 1. Організаційний склад єдиної державної системи цивільного захисту.


- оповіщення і зв'язку;

- розвідувальна група; - оперативно диспетчерського

- група зв'язку; чергування;

- протипожежна група; - протипожежна;

- ланка видачі ЗІЗ і СП; - енергетична;

- медична група; - медична;

- група утримання захисних споруд; - інженерно-технічна;

- група протирадіаційного - комунально-технічна;

і хімічного захисту; - матеріального забезпечення;

- група охорони громадського порядку; - транспортного забезпечення.

- автомобільна колона.

Рис. 2. Організаційний склад сил і засобів ЦЗ університету.
Штаб ЦЗ Начальник ЦЗ

Рис. 3. Алгоритм роботи начальника ЦЗ і штабу ЦЗ об'єкта

при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації.

Похожие:

Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconПриватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет....
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" передбачає великий ступінь самостійності у вивченні...
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconСтруктура курсової роботи та її оформлення
Традиційно курсова робота має дослідницький або дослідницько-розрахунковий характер І складається із плану, вступу, основної частини,...
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляються І затверджуються...
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconСпецифічні вимоги до уроків української літератури: враховувати специфіку...
Уроки літератури мають навчити розуміти, відчувати силу І красу художнього слова, відкривати для себе нову реальність – художню
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconВивчення дисципліни «політологія»
України створено комплекс навчально-методичної літератури: підручники, посібники, хрестоматії, політологічні словники, програми курсів...
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей
Бурега В. В., Батченко Л. В., Ткаченко О. Г. Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка”. Навчальний посібник. Донецьк, Дондау,...
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconПерелік зауважень нормоконтролера

Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconКурс : VI навчальна дисципліна: Акушерство І гінекологія
Перелік ситуаційних задач з питань лабораторної діагностики в акушерстві І гінекології
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Перелік основної літератури з навчальної дисципліни iconПерелік залікових питань з предмету «Об'єктно-орієнтоване програмування»
Що загального І в чому відмінність в спадкоємстві полів, властивостей І методів?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница