Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності


Скачать 66.35 Kb.
НазваниеСтруктурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності
Дата публикации23.06.2013
Размер66.35 Kb.
ТипУрок
vb2.userdocs.ru > Психология > Урок
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО РОБОТИ

       Перевірка готовності учнів до уроку.

       Вступне слово вчителя. Націлювання.

       Збудження уваги учнів і спрямування її на навчальну діяльність.

       Створення психологічного настрою на робота, збудження інтересу до майбутньої навчальної діяльності, створення сприятливої емоційної атмосфери.

       Забезпечення україномовного середовища.

 

^ ОПИТУВАННЯ. Перевірка домашнього завдання.

Шляхи активізації розумової діяльності учнів під час опитування:

      Урізноманітнювати види опитування (фронтальне, індивідуальне, ущільнене, поурочний бал ...)

      Дбати про зміст питань вчителя

      Залучати  до роботи всіх учнів під час опитування

      Вмотивовувати оцінки

 

^ ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

       Вступне слово вчителя.

       Актуалізація чуттєвого досвіду, відновлення опорних знань, умінь і навичок учнів

       Створення проблемної ситуації. Аналіз мовного матеріалу. Визначення проблеми

 

^ ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ

        Мотивування навчальної(пізнавальної) діяльності.

        Ознайомлення учнів з метою уроку та практичною цінністю набутих умінь і навичок.

        Повідомлення теми та обґрунтування мети.

        Визначення мети уроку.

^ Засоби збудження пізнавального інтересу й уваги учнів до нового матеріалу:

      мотивація важливості вивчення теми

      доведення теми й мети уроку до свідомості учнів

      збудження допитливості, зацікавленості, активності учнів у процесі викладу змісту теми

      ступінь зосередженості, коливання й відволікання уваги, перехід довільної уваги в післядовільну

 

^ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З НОВОЮ ТЕМОЮ.

        Сприйняття та первинне усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

o       Аналіз мовного матеріалу

o       Робота з демонстраційною таблицею

o       Розв'язання проблемного завдання

o       Повідомлення (пояснення) матеріалу вчителем

o       Читання тексту підручника

o       Складання плану прочитаного, прослуханого

o       Складання питань

o       Аналіз прикладів у підручнику

o       Придумування власних прикладів

        Осмислення істотних ознак, узагальнення та систематизація вивченого

o       Вивчення правила

o      Пробні вправи

o      Бесіда

 

^ Ефективність сприймання нового матеріалу залежить від

        мотивації навчальної діяльності учнів під час пояснення;

        засобів активізації під час сприймання учнями нового матеріалу (використання попереднього досвіду. уявлень і знань учнів для забезпечення сприймання нового матеріалу;

        засобів унаочнення, використаних на уроці; способів їх поєднання із словом;

        особливостей мови вчителя (чіткість, логічні наголоси, акцент, темп...);

        методів і прийомів, використаних на уроці;

        дотримання етапів роботи над правилом, визначенням (сприйняття, усвідомлення, запам'ятання, застосування);

        послідовності (логічності) викладу матеріалу;

        логічної послідовності питань;

        запису на дошці і в зошитах  (зорова опора);

        якості текстового матеріалу, використаного у процесі пояснення нової теми (його освітнє, виховне і розвивальне значення).

 

!!!Використовуйте способи активізації розумової діяльності учнів під час викладу нового матеріалу:

o       зв'язок між раніше засвоєними поняттями й новими, що формуються на даному уроці;

o       шляхи, якими вчитель веде учнів до розв'язання пізнавального завдання (аналіз, порівняння, знаходження зв'язків між фактами, виявлення істотних рис, абстрагування, узагальнення);

o       поєднання знань з практикою;

o       прояви розумової активності учнів під час уроку (запитання, самостійні висновки, зауваження і тощо).

 

!!!Пам’ятайте, що розуміння учнями нового матеріалу залежить від:

o       ясності і дохідливості викладу та пояснень учителя;

o       поєднання узагальнень прикладів та його роль у забезпеченні розуміння матеріалу;

o       виділення у матеріалі, який сприймається, основного.

 

^ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 

Застосування набутих знань.

      Первинне застосування знань (пробні вправи)

      Формування навички в стандартних умовах    (тренувальні вправи

      Творчі вправи

!!!  Якісне запам'ятання нового матеріалу залежить від:

а) ступеня осмисленості матеріалу ;

б) активізації уваги й розумової діяльності учнів;

в) співвідношення словесних пояснень і засобів унаочнення;

г) використання різних типів і видів пам'яті для запам'ятання нового матеріалу;

ґ) систематизації вивченого на уроці матеріалу як засіб осмислення і запам'ятання його;

д) повторення, підкреслення, логічні наголоси й підсумки як засіб поліпшення запам'ятання матеріалу;

е) емоційного ставлення учнів до матеріалу.

 

Закріплення знань, формування вмінь і навичок

      Відновлення набутих знань, умінь і навичок учнів

      Практичне застосування набутих знань, умінь і навичок

      Поглиблення наявних та засвоєних знань. Формування умінь та навичок

      Творче застосування умінь і навичок

      Самостійне застосування набутих умінь і навичок

      Узагальнення і систематизація вивченого.

 

!!! Закріплення викладеного матеріалу вимагає:

а) активізацію розумової діяльності учнів під час закріплення (міркування, висновки, узагальнення, знаходження нових зв'язків між частинами матеріалу, групування його, зв'язок з практикою);

б) активізацію відтворення учнями поясненого на уроці матеріалу;

в) різноманітні види і форми вправ;

г) дидактичний матеріал, використаний при закріпленні (слова, речення, зв'язний текст, ступінь насиченості тексту необхідними орфограмами, пунктограмами та ін.).

ПІДСУМОК

o       Підведення підсумків уроку (підсумкова бесіда)

o       Заключне слово вчителя

o       Аналіз роботи учнів на уроці

o       Мотивування оцінок

 

ЗАВДАННЯ ДОДОМУ. Інструктаж.

Підготовка учнів до виконання домашнього завдання.

!!! Ясність і зрозумілість завдання:

      цільова настанова;

      характер завдання, ступінь готовності учнів виконувати домашнє завдання;

      інструктаж;

      теоретичний матеріал і вправи (письмові й усні, їх обсяг);

     запис на дошці і в щоденнику.

 

Похожие:

Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconСамоаналіз фрагменту уроку української мови, проведеного
...
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconПредмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних...
Ання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми другої близькоспорідненої...
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconМетодика викладання української мови як педагогічна
Предмет І завдання курсу «Методика викладання української мови в початкових класах», основні розділи. Роль знань із сучасної української...
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconПідсумковий модуль з української мови за професійним спрямуванням
Яка подія стала вирішальним етапом у становленні нової української літературної мови
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconКонспекти уроків мови та уроків літератури з виділеними фрагментами
Студент має познайомитися із загальною оцінкою його роботи та зауваженнями в день проведення уроку
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconПитання на екзамен з дисципліни «Історія Української культу»
Запровадження християнства І його роль у подальшому розвитку української культури
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconПлан Іменник як частина мови. Значення І граматичні ознаки іменника....
Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.: Либідь, 1993....
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності iconПерелік питань до іспиту з історії української літературної мови
Різні погляди, докази щодо походження письма та писемної мови українців (Агатангел Кримський, Євген Тимченко, Леонід Булаховській,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница