Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин


Скачать 52.73 Kb.
НазваниеЛьвівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин
Дата публикации24.12.2013
Размер52.73 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Право > Документы
Зразок заявки на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції (заочній)

«Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти»


Прізвище, ім’я, по батькові учасника (автора/авторів тез)
Факультет, курс / вчене звання, науковий ступінь
Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)
Поштова адреса учасникаКонтактний телефон
Електронна пошта
Тип доповіді (стаття/тези)
Назва доповіді
Обраний напрям/секція
Дата заповнення


Конференція проводитиметься на базі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
^ Координати оргкомітету

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19,

Львівський національний університет імені І. Франка
тел./факс: (0312) 66-20-51
Ел. адреса:
rmv.mv.lnu@gmail.com
Координатори конференції:
096 92 02 908, 095 92 42 418 (Галина)
067 671 28 84 (Ігор)

^ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ІІ Міжнародна науково-практична конференція (заочна)

«Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика»
12 лютого 2013 року


м. Львів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції (заочної) «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія та практика», яка відбудеться 12 лютого 2013 року на базі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка.

Робота конференції буде відбуватися за такими напрямками(секціями):

^ Міжнародні відносини, країнознавство та міжнародний туризм:

1) теоретичні аспекти міжнародних відносин та зовнішньої політики країн;

2) національна та міжнародна безпека;

3) сучасні міжнародні відносини, глобальні та інтеграційні процеси;

4) зовнішня політика країн світу та України;

5) міжнародний туризм;

^ Міжнародне право та право Європейського Союзу:

1) міжнародне публічне право;

2) міжнародне приватне право;

3) право Європейського Союзу;

4) імплементація міжнародних договорів в національне законодавство України;

5) Україна і практика Європейського Суду з прав людини;

^ Міжнародні економічні відносини та світове господарство:

1) Комерційна дипломатія;

2) Міжнародна торгівля;

3) Міжнародні фінанси;

4) Зовнішньоекономічна діяльність;

5) Формування нового світового економічного порядку.

До участі в конференції запрошуються викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти, які в своїх дослідженнях розглядають вказані аспекти розвитку міжнародних відносин.
^ Робочі мови конференції: українська, англійська, польська та російська.
Учасникам необхідно до 8 лютого 2012 року направити на електронну скриньку оргкомітету rmv.mv.lnu@gmail.com тези доповіді чи статтю та заповнену заявку на участь в конференції (зразок – вище). До 10 лютого Оргкомітет повідомить про результати розгляду заявки.

Назва файлів повинна бути написана латинкою і містити прізвище учасника, напр. Ivanenko_tezy/Ivanenko_stattya, Ivanenko_zayavka

Для студентів обов’язковою умовою є також надсилання відсканованої копії рецензії наукового керівника (особи з науковим ступенем або викладача ВНЗ) завіреної печаткою ВНЗ.
Вимоги до оформлення статей та тез доповідей:


 • Збірник наукових праць буде опублікований з присвоєнням УДК та ББК. На одну роботу (незалежно від кількості авторів) висилається один авторський екземпляр збірника тез/статей.

 • Тези/статті приймаються на українській, англійській, польській або російській мові;

 • Обсяг тез – до 5 сторінок А4;

 • Обсяг статей – до 10 сторінок А4;

 • Поля - верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

 • Абзац – 1,25 мм.

 • Формули даються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи перед і після формул не робляться.

 • Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць даються шрифтом Times New Roman Cyr, 9 pt. Слово “Таблиця ...” — в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Усі таблиці та рисунки мають бути в межах полів!

 • Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст тези/статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

 • Список літератури оформляється відповідно до вимог ВАК України і повинен містити не менше трьох найменувань. Джерела оформлюються без повторів, в порядку згадування в тексті. У тексті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказуванням номеру джерела та сторінки у джерелі (наприклад: [3, с. 154]).

 • Організатори залишають за собою право відбору й редагування тез/статей, не змінюючи їх істотного змісту.

 • Статті повинні містити анотацію українською та англійською мовами.

 • Всі роботи будуть перевірятися на плагіат! Не допускайте таких фактів в своїх роботах!

 • Організаційний внесок при поданні тез доповіді – 80 грн., статті – 120 грн. з урахуванням витрат на публікацію тез/статті, їх надсилання та технічне забезпечення проведення конференції.


Зразок оформлення матеріалів:
Перебийніс Максим Маркович

аспірант І року навчання кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Львівського національного університету імені І. Франка
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІ БЕЗ’ЯДЕРНИХ ЗОН: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Текст

Література
1. Давыдов В. Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность / В. Ф. Давыдов.– М. : Междунар. отношения, 1988. – 192 с.

Похожие:

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconМіністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних...
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українська...
Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Факультет суспільних наук І міжнародних відносин дніпропетровського національного університету імені олеся гончара
Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconПерелік вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що передаються...
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconМіністерство освіти I науки україни одеський національний університет...
Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Львівський національний університет імені І. Франка факультет міжнародних відносин iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница