Лекція №17 Тема 6


Скачать 107.13 Kb.
НазваниеЛекція №17 Тема 6
Дата публикации10.11.2013
Размер107.13 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > Право > Лекція
Лекція № 17
Тема 6. Собівартість послуг
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. ЄСВ.
План

 1. Визначення собівартості як економічної категорії.

 2. Значення «собівартості» як економічної категорії. Показники, що впливають на собівартість послуг (продукції).

 3. Групування витрат за економічними елементами (кошторис витрат).

 4. Єдиний соціальний внесок.

4.1 Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх призначення

4.2 Платники єдиного внеску

4.3 Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску, розмір єдиного внеску
Література:


 1. Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Київ, «Каравела», 2000 – стор. 196-200

 2. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010 – стор. 261-278 (виб.)

 3. Н.М. Кузнецова Основи економіки готельного та ресторанного господарства, К., Федерація профспілок, 1997 – стор. 73-79

 4. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: «Каравела», 2007 – стор. 419-442


1. Визначення собівартості як економічної категорії
Собівартість продукції – це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість послуг є важливим якісним показником роботи готелю, в якому підсумовані всі трудові затрати по експлуатації готелю у вигляді живої і оречевленої (минулої) праці.
^ 2. Значення «собівартості» як економічної категорії. Показники, що впливають на собівартість послуг (продукції)
Собівартість послуг залежить від системи організації експлуатаційної діяльності і рівня максимальної оснащеності.

Характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки у ній відображаються рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та інше.

Зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку підприємств.

Собівартість, як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва, визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів, встановлення цін на продукцію.

В собівартість включається вся вартість засобів експлуатації – амортизація основних і використання оборотних фондів у вигляді затрат на матеріальні ресурси і затрат на оплату праці працівникам готелю.

Головна мета планування собівартості – розкриття резервів зниження витрат експлуатації для досягнення готелем максимальних результатів при найменших витратах праці і матеріальних ресурсів.

В основі будь-якої ціни або тарифу лежить собівартість.

Ц = С + П + ПДВ

Витрати групуються за економічними елементами та статтями калькуляції.
^ 3. Групування витрат за економічними елементами (кошторис витрат)
Закони України «Про оподаткування прибутку підприємства» визначає п’ять елементів витрат:

 1. Матеріальні витрати.

 2. Оплати праці.

 3. Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)

 4. Амортизація основних фондів.

 5. Інші – це витрати, які не належать до перелічених вище елементів (включають витрати на страхування майна, винагороди за винахідництво, оплату робіт по сертифікації продукції, витрати на інвестиційну і фінансову діяльність підприємства, витрати від надзвичайних подій).Групування за економічними елементами не враховує:

  • місце виникнення;

  • призначення витрат.В цілому підприємство за усіма видами діяльності здійснює облів витрат за економічними елементами.

^ 4. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
4.1 Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх призначення
Соціальне страхування є джерелом матеріального забезпечення громадян у разі безробіття, захворювання, нещасного випадку, а також у старості.

Запроваджені такі самостійні види соціального страхування:

 • страхування на випадок безробіття;

 • медичне страхування (страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням);

 • страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 • пенсійне страхування;

На сьогоднішній день діють тільки чотири види обов’язкового соціального страхування, окрім медичного, запровадження якого супроводжується серйозними проблемами як законодавчого так і організаційного характеру.

^ Страхування на випадок безробіття

Для захисту громадян від безробіття на державному і місцевому рівнях створюється фонд сприяння зайнятості населення за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та надходжень з державного та місцевих бюджетів, а також добровільних надходжень від підприємств і громадян.

Кошти фонду спрямовуються на фінансування організації професійної орієнтації населення, професійного навчання вивільнюваних робітників і безробітних, сприяння їхньому працевлаштуванню та виплату допомоги на випадок безробіття, організації додаткових робочих місць, утримання працівників державної служби зайнятості та ін. витрати, пов’язані із соціальним захистом прав громадян на працю.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом,некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг фондом. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

^ Медичне страхування

Медичне страхування забезпечує право працюючих громадян та членів їхніх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування, матеріальне забезпечення у разі захворювання та в інших випадках.

Фонд медичного страхування створюється за рахунок страхових внесків підприємств та громадян, а також благодійних внесків громадян і підприємств, кредитів банків, інших кредиторів та інших джерел, формування яких не заборонено законодавством України.

За рахунок коштів цього фонду фінансується:

 • медична допомога – не діє;

 • лікування в медичних закладах - не діє;

 • допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою;

 • допомога по догляду за хворою дитиною;

 • допомога по вагітності та пологах;

 • допомога при народженні дитини;

 • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 • санітарно-курортне лікування та відпочинок;

 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів);

 • медична допомога і лікування незастрахованих осіб у випадках, передбачених законодавством.

^ Страхування від нещасних випадків на виробництві

Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві створюється виключно за рахунок страхових внесків підприємств, розмір яких диференціюється залежно від ступеня ризику для здоров’я.

Кошти цього фонду спрямовуються на:

 • виплату пенсій по інвалідності в зв’язку з нещасним випадком на виробництві, професійним захворюванням;

 • виплату допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із нещасним випадком, професійним захворюванням на виробництві, відшкодування збитків, завданих працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також на виплати особам, які мають право на відшкодування збитків у разі втрати годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві;

 • заохочення підприємств за систематичне зниження рівня або відсутність виробничого травматизму, професійних захворювань;

^ Пенсійне страхування

Пенсійний фонд утворюється за рахунок страхових внесків громадян, підприємств. З нього здійснюються виплати:

 • трудових пенсій за віком, за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника тощо(крім пов’язаних з нещасним випадком на виробництві, професійним захворюванням);

 • допомоги на поховання пенсіонерів.

Удосконалюватиметься механізм визначення розмірів пенсій, насамперед, залежно від тривалості сплати страхових внесків та вкладу працівників протягом всієї трудової діяльності, запроваджуватиметься приватне пенсійне страхування.

Розрізняють традиційні нетрадиційні джерела формування пенсійного фонду.

Нетрадиційні:

 • юридичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валюти

 • СПД, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння. Об’єктом оподаткування є вартість реалізованих ювелірних виробів, ставка 5% від об’єкту оподаткування.

 • СПД, виробники та імпортери тютюнових виробів. Ставка збору встановлюється в грн. за 1000 цигарок.

 • юридичні та фізичні особи які купують нерухоме майно. Ставка збору 1% від вартості майна.

 • юридичні та фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку. Ставки встановлюється у % до об’єкту оподаткування.

 • юридичні та фізичні особи при відгруженні легкових автомобілів крім спеціальних для інвалідів, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом. Ставка збору 3% від вартості автомобіля.

З 01.01.2011 року вступає в силу Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Замість чотирьох платежів в соціальні фонди вводиться єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
^ 4.2 Платники єдиного внеску
2.1 Страхувальники:

2.1.1. Роботодавці

 • підприємства, організації, установи, інші юридичні особи, які використовують працю фіз. осіб на умовах трудового договору(контракту), філії, відокремлені підрозділи та інші, які мають окремий баланс.

 • фізичні особи-підприємці, що використовують найману працю.

 • фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору(контракту)

2.1.2. Фізичні особи-підприємці, в т.ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у впровадженні ними підприємницької діяльності(дружина, чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку – не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з підприємцем.

2.1.3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно – незалежна професійна діяльність, а саме наукова, літературна, артистична, художня, освітня(або викладацька), а також медична, юридична практика(у т.ч. адвокатська), нотаріальна діяльність, релігійна (місіонерська, за умови, що вони не є найменшими працівниками та підприємцями.

2.2. Застраховані особи

2.2.1. Працівники – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють:

 • у юридичних осіб(на підприємствах. установах, організаціях)

 • у фізичних осіб-підприємців

 • у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору(контракту)

Також за цивільно-правовими договорами

2.2.2. Особи. Які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

2.2.3. Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.2.4. Особи, які проходять страхову військову службу.
^ 4.3 Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску, розмір єдиного внеску
3.1. Для роботодавців юридичних осіб - підприємств, організацій, установ.

Єдиний внесок встановлюється у % від суми нарахованої заробітної плати, що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці», відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску. З урахуванням видив їх економічної діяльності(за основним видом діяльності).

3.2. Які є бюджетними установами – 36,3%

3.3. Осіб льотних екіпажів, які виконують спеціальні роботи в польотах – 45,96%

3.4. Які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами – 34,7% суми винагороди фізичним особам.

3.5. Для платників, які обрали спрощену систему оподаткування 34,7% суми, що визначається цим платником самостійно для себе та членів сім’ї, але не менше єдиного внеску за кожну особу, що визначається розрахунково як добуток мінімальної заробітної плати на розмір внеску.

^ Для найманих працівників

(крім льотного складу, держслужбовців та інш.) утримують 3,6% суми нарахованої заробітної плати відповідно до Закону за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі.

Для найманих працівників. Які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС – 2,85% сума нарахованої зарплати.

За цивільно-правовими договорами 2,6% суми винагороди.

Для держслужбовців, наукових працівників – 6,1%

Єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті. Сплата ЄВ вноситься на рахунок органів ПФ відкриті в органах Державного казначейства України шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку.

ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Обчислення ЄВ здійснюється щомісячно на підставі бухгалтерських та інш. Документів.

Для осіб, що працюють у сільському господарстві, на сезонних роботах, за цивільно-правовими договорами, творчі працівники та інш. Осіб, які отримують зарплату(дохід) строк використання якої перевищує календарний місяць, ЄВ визначається шляхом ділення зарплати (доходу) на кількість місяців, за які вона нарахована.

Нараховані за базовий звітний період суми ЄВ сплачується не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, незалежно від виплати зарплати.

Кошти перераховується одночасно з отриманням(перерахуванням) коштів на оплату раці

Обчислення і строки сплати ЄВ фізичними особами - підприємцями та особами, що забезпечують себе роботою самостійно обчислення суми ЄВ здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій та отримання від податкових органів відомостей про результати перевірки.

Підприємці – фізичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄВ до 15.03; 15.05; 15.08; 15.11 у вигляді авансових платежів(в розмірі25%).

Задача:

Згідно зі звітними даними проаналізуйте структуру витрат готелю:


Найменування показника

Сума, грн.

Матеріальні витрати

43575

Амортизація основних фондів

1595

Витрати на оплату праці

15036

Відрахування на соціальні заходи, ЄСВ

12000

Інші витрати

10715


Питання для контролю знань:


 1. Дайте визначення економічної категорії «собівартість».

 2. Відзнаки собівартості і ціни.

 3. Визначте головну мету планування собівартості.

 4. Назвіть ознаку, за якою групують витрати.

 5. Види відрахувань до державних цільових фондів.

 6. Соціальне призначення відрахувань на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування(до солідарної системи).

 7. Соціальне призначення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 8. Соціальне призначення інших видів відрахувань.

 9. Хто з фізичних осіб є платником ЄСВ?

 10. Особливості оплати ЄСВ фізичними особами – підприємцями та членами їх сімей(спрощена система), само зайнятими особами.

Похожие:

Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №13 Тема заняття
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №15 Тема заняття
Тема заняття: Персонал підприємства І продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №16 Тема заняття
Тема заняття: Нормування праці. Планування чисельності персоналу. Форми І системи оплати праці. Тарифна система оплати праці
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №17 Тема заняття
Основні терміни І поняття: мотивація трудової діяльності, витрати на робочу силу, структура зарплати, доплати, надбавки
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція 19 Тема заняття
...
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №18 Тема заняття
...
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
...
Лекція №17 Тема 6 iconЛекція №14 Тема 5
В нормах робочого часу згідно з кзпП встановлюється норма тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень. Для окремих категорій працівників...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница