Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


Скачать 52.58 Kb.
НазваниеХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Дата публикации09.11.2013
Размер52.58 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Право > Документы


Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

юридичний факультет

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави», за тематикою: «Проблеми та перспективи реалізації положень нового КПК України».

Участь у конференції є безкоштовною! Основне призначення заявленої конференціїзабезпечити українських студентів, аспірантів та молодих вчених реальною можливістю обговорення широкого кола актуальних правових питань у світлі дії положень нового КПК України, а також опублікування результатів власних досліджень для ознайомлення з ними широких кіл як української громадськості, так і зарубіжних вчених за допомогою можливості світової мережі Internet.

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів конференції у електронному вигляді з 21 листопада 2013 році на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи//ІХ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави».

З огляду на важливість заходу, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої правової тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками конференції будуть сформовані рекомендації, які будуть направлені до вищих органів державної влади України.
Основні напрямки роботи конференції:

1.Питання кримінально-процесуального права, криміналістики, судової експертизи;

2.Проблеми кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права;

3.Конституційні засади протидії злочинності на сучасному етапі становлення правової держави у світлі нового КПК України;

4.Теоретичні та практичні аспекти реформування і діяльності судової влади та системи правоохоронних органів в Україні;

5. Реалізація сучасної соціальної політики протидії злочинності в галузях права (цивільному, адміністративному, господарському, земельному, трудовому, екологічному та інших) та її міжнародний досвід.

Робочі мови конференції:

українська; російська та англійська.
Вимоги:

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2013 року надіслати на електронну адресу: e-mail: jurconferen2013@ukr.net одночасно:

заявку з вказівкою про особисту участь та згодою про передачу невиключних прав на використання тез (див. зразок);

відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення);

засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають науковий ступень (перескановану, в електронному варіанті).
Вимоги до оформлення тез доповідей:

1) Матеріали подаються у форматі «doс» або «rtf» текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-10 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтерліньяж – 1,5.

2) Назва доповіді – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПОСЕРЕДИНІ РЯДКА; нижче, через інтервал ініціали та прізвище автора, назва установи, де він навчається чи працює (із зазначенням посади, наукового ступеня або курсу і факультету), далі, власний e-mail, який буде вказаний на Internet-сторинці для можливості спілкування з автором наданих матеріалів (обов’язково!). Далі, через інтервал ключові слова роботи (не більше шості слів, що характеризують зміст дослідження) та, ще через інтервал, самий текст тез.

^ В кінці – зазначення наукового керівника: П.І.Б., науковий ступень, звання, посада (для авторів, які не мають наукового ступеню).

3) Посилання у тексті повинні бути заключені у квадратні дужки, в яких зазначається номер посилання і номер сторінки відповідного джерела, наприклад, [1, с.23]. Номери посилань у тексті мають збігатися з номерами посилань у кінці тексту. Останні оформлюються у вигляді списку літератури під назвою «Література» з повним бібліографічним описом джерела.

^ У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, зокрема в списку використаної літератури.

4) Назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації.

^ До уваги! Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Оргкомітет залишає за собою право у випадку порушення правил участі у Конференції та незгодою з викладеними матеріалами відмовити автору в участі у науковому заході без пояснень причини.

Зразок оформлення тез доповіді:
^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Кравченко Олеся Геннадіївна

студент-магістр юридичного факультету

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

e-mail:

Ключові слова: криміналістика, ДТП, ситуація, огляд, експертиза, експеримент.

Текст...

Науковий керівник: доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.ю.н, доцент Даньшин Максим Валерійович.
^ Координатор Оргкомітету –Волощенко Ольга Михайлівна, к.т. +38068-889-45-24;

Помічник –Радченко Ольга Володимирівна, к.т. +38063-604-69-38;

Студентський декан юридичного факультету–Хабарова Тетяна Володимирівна, к.т.+38063-830-66-30.

Адреса оргкомітету: Україна, 61022, м. Харків, пл. Свободи,6, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Північний корпус, юридичний факультет, наукова частина, каб. № 434., тел. +38057707-54-85.

З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю,

декан юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна,

доктор юридичних наук, доцент Т.Є. Кагановська

^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Прізвище:


2. Ім’я:

3. По батькові:

4. Тема доповіді, секція №:

5. Місце роботи/навчання: посада, звання, науковий ступень/факультет, курс.

6. Домашня адреса:

7. Контактні телефони:

8. E-mail:

9. Даю згоду на безкоштовну передачу Університету невиключних прав на використання наданих на конференцію матеріалів, а саме: внесення тез у базу даних eKhNUIR; відтворення роботи чи її частини у електронній формі, не змінюючи її змісту; виготовлення електронних копій для постійного архівного зберігання; використання роботи без одержання прибутку і на виготовлення її копії для некомерційного розповсюдження; надання електронних копій роботи для відкритого доступу в мережі Internet _____Так____

10. Підтверджую, що розміщуючи роботу у eKhNUIR, я не порушую прав третіх осіб (інших авторів або видавництв) ____Так____

11. Попереджений про те, що автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір ____Так____

12. Відомості про наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня):

Прізвище:


Ім’я:

По батькові:

Посада, науковий ступінь, вчене звання:
До уваги! У випадку відмови авторів від згоди з п. 9, 10 та 11 Заявки, тези до матеріалів конференції не приймаються.

Похожие:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна icon«затверджено» харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Перший проректор
Розклад учбових занять на 1 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012/2013 н р
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна icon«затверджено» харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Перший проректор
Розклад учбових занять на 2 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2011/2012 н р
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна icon«затверджено» харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Перший проректор
Розклад учбових занять на 2 курсі медичного факультету в весняному семестрі 2011/2012 н р
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconХарківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Художній керівник курсу заслужений артист України А. П. Лобанов початок о 18. 00
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconМіністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних...
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українська...
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconМіністерство освіти I науки україни одеський національний університет...
Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница