Тема 22


Скачать 256.6 Kb.
НазваниеТема 22
Дата публикации13.02.2014
Размер256.6 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Математика > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Аналіз персоналу та матеріальних ресурсів

ТЕМА 22. Аналіз фонду заробітної плати та рентабельності персоналу (2 год.).

 1. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

 2. Аналіз змінного фонду заробітної плати

 3. Аналіз постійної частини фонду оплати праці

 4. Аналіз залежності між середньою заробітною платою та продуктивністю праці

 5. Аналіз ефективності використання фонду заробітної платиЗавдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 22.

 1. Проаналізуйте вплив факторів на зміну рентабельності персоналу

 2. Поясніть значення і завдання аналізу фонду заробітної плати

 3. Визначте складові фонду заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики

 4. Охарактеризуйте величини які розраховують в процесі аналізу частини фонду заробітної плати, що включається в собівартість

 5. З’ясуйте види оплати які входять до складу фонду оплати праці

 6. Визначте види оплати які входять до складу виплат за рахунок прибутку

 7. З’ясуйте види оплати які входять до складу виплат за рахунок фонду соціального захисту

 8. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель змінного фонду заробітної плати

 9. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель постійного фонду заробітної плати

 10. З’ясуйте фактори які впливають на зміни у фонді заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 22.

 1. Визначте фактори які впливають на зміну середньорічної заробітної плати

 2. З’ясуйте які коефіцієнти розраховують аналізуючи відповідність між темпами зростання середньої з/п та продуктивності праці

 3. Визначте яким чином розраховують суму економії чи перевитрат фонду заробітної плати

 4. Поясніть методику розрахунку індексу середньої заробітної плати в умовах інфляції

 5. Обґрунтуйте необхідність розрахунку коефіцієнту заборгованості із заробітної плати

 6. З’ясуйте яку структурно-логічну модель використовують для факторного аналізу виробництва продукції на гривню зарплати

 7. Охарактеризуйте структурно-логічну модель яку використовують для факторного аналізу виручки на гривню зарплати

 8. Визначте які фактори впливають на зміну величини прибутку від реалізації продукції на гривню зарплати

 9. Охарактеризуйте структурно-логічну модель яку використовують для факторного аналізу чистого прибутку на гривню зарплати

 10. З’ясуйте які фактори використовують аналізуючи зміни розміру капіталізованого прибутку на гривню зарплати


Термінологічний словник ключових понять з теми 22.

  1. Рентабельність персоналу

  2. Фонд заробітної плати

  3. Змінний фонд зарплати

  4. Постійний фонд зарплати

  5. Середньорічна заробітна плата

  6. Індекс середньої з/п

  7. Індекс продуктивності

  8. Індекс випередження

  9. Індекс інфляції

  10. Коефіцієнт заборгованості


Перелік контрольних питань з теми 22.

 1. Поясніть значення і завдання аналізу фонду заробітної плати

 2. Визначте складові фонду заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики

 3. Охарактеризуйте величини які розраховують в процесі аналізу частини фонду заробітної плати, що включається в собівартість

 4. З’ясуйте види оплати які входять до складу фонду оплати праці

 5. Визначте види оплати які входять до складу виплат за рахунок прибутку

 6. З’ясуйте види оплати які входять до складу виплат за рахунок фонду соціального захисту

 7. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель змінного фонду заробітної плати

 8. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель постійного фонду заробітної плати

 9. Охарактеризуйте структурно-логічну модель яку використовують для факторного аналізу чистого прибутку на гривню зарплати

 10. З’ясуйте які фактори використовують аналізуючи зміни розміру капіталізованого прибутку на гривню зарплати


Тестові завдання з теми 22.

 1. Відношення індексу продуктивності до індексу середньої з/п - це:

А) Індекс середньої з/п, що характеризує темпи росту середньої з/п;

В) Коефіцієнт випередження;

С) Коефіцієнт відставання;

D) Індекс продуктивності, що характеризує темпи росту продуктивності.
2. За рахунок чого можна добитися зменшення фонду з/п при рості продуктивності праці?

А) Удосконалення організації виробництва і праці;

В) Впровадження досягнень науки і техніки;

С) Модернізації і автоматизації виробничих процесів;

D) Перегляду норм вироблення.


 1. Відношення середньої з/п звітного періоду до середньої з/п базового періоду - це:

А) Індекс середньої з/п, що характеризує темпи росту середньої з/п;

В) Індекс продуктивності, що характеризує темпи росту продуктивності;

С) Індекс відповідності середньої з/п покупній здатності споживача;

D) Коефіцієнт випередження.


 1. Якої умови необхідно дотримуватися для можливості нарощування темпів розширеного відтворення?

А) Коефіцієнт випередження має бути більше одиниці;

В) Коефіцієнт випередження має бути менше одиниці;

С) Індекс продуктивності має бути вищий чим індекс середньої з/п;

D) Правильні відповіді А) і С).


 1. Відношення продуктивності праці звітного року до продуктивності праці базового року - це:

А) Коефіцієнт випередження;

В) Індекс відповідності продуктивності праці реальним можливостям персоналу;

С) Індекс середньої з/п, що характеризує темпи росту середньої з/п;

D) Індекс продуктивності, що характеризує темпи росту продуктивності.


 1. Відповідно до цієї формули розраховується:

А) Сума економії фонду з/п;

В) Індекс росту середньої з/п в умовах інфляції;

С) Індекс зростання цін на використані товари і послуги;

D) Коефіцієнт заборгованості по з/п.


 1. Відповідно до цієї формули розраховується:

А) Індекс зростання цін на використані товари і послуги;

В) Сума економії фонду з/п;

С) Рівень заборгованості по з/п;

D) Торба перевитрати фонду з/п.


 1. Відповідно до цієї формули розраховується:

А) Рівень заборгованості по з/п;

В) Сума економії фонду з/п;

С) Індекс росту середньої з/п в умовах інфляції;

D) Індекс зростання цін.


 1. До якого фонду зарплати згідно з чинною інструкцією органів статистики відноситься оплата простоїв та оплата праці сумісників?

А) Виплати за рахунок прибутку;

В) Фонду оплати праці;

С) Виплати за рахунок коштів фонду соціального страхування;

D) Виплати за рахунок коштів фонду взаємодопомоги.


 1. Які фактори впливають на змінну частину фонду заробітної плати?

А) Середньооблікова чисельність персоналу та середньорічний заробіток;

В) Середньооблікова чисельність персоналу, кількість днів, які відпрацював у середньому один робітник за рік, середня тривалість робочої зміни і середньо-годинний заробіток;

С) Обсяг виробництва продукції, його структура, питома трудомісткість та рівень середньо-годинної оплати праці;

D) Середньооблікова чисельність робітників, обсяг виробництва продукції, його структура, питома трудомісткість та рівень середньо-годинної оплати праці.
^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 22.
Задача 1

Варіант 1

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

50

48Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

220

225Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,95

7,83Середньо-годинна з/п одного працівника, грн.

ГЗП

25,16

24,38Фонд з/п почасовиків, тис грн.

ФЗП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд з/п) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду з/п почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 1

Варіант 2

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

85

100Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

225

220Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,92

8Середньо-годинна з/п одного працівника, грн.

ГЗП

30,16

24,38Фонд з/п почасовиків, тис грн.

ФЗП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд з/п) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду з/п почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 1

Варіант 3

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

120

98Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

230

222Середня тривалість робочого дня, година

Д

8

7,79Середньо-годинна з/п одного працівника, грн.

ГЗП

25,15

35,50Фонд з/п почасовиків, тис грн.

ФЗП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд з/п) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду з/п почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 1

Варіант 4

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

1250

1100Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

220

225Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,99

7,85Середньо-годинна з/п одного працівника, грн.

ГЗП

26,32

29,50Фонд з/п почасовиків, тис грн.

ФЗП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд з/п) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду з/п почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 1

Варіант 5

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

78

89Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

225

229Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,84

7,83Середньо-годинна з/п одного працівника, грн.

ГЗП

31,35

30,05Фонд з/п почасовиків, тис грн.

ФЗП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд з/п) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду з/п почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.Задача 2

Варіант 1

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.

П

17900

19590
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

ЧД

95250

99900
Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

96000

104100
Середньоспискова кількість персоналу, чол.

КП

300

305
Рентабельність обороту, коефіцієнт

Роб


Частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, коефіцієнт

Чв


Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн

ПП


Рентабельність персоналу, %

РпII. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

  1. результативний показник (рентабельність персоналу) за базисний і звітний рік;

  2. рентабельність обороту, частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, середньорічну продуктивність праці;

  3. проаналізувати за допомогою методу абсолютних різниць вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності персоналу;

  4. знайти абсолютне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 2

Варіант 2
I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.

П

10000

10500
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

ЧД

75000

72560
Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

78020

78600
Середньоспискова кількість персоналу, чол.

КП

560

568
Рентабельність обороту, коефіцієнт

Роб


Частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, коефіцієнт

Чв


Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн

ПП


Рентабельність персоналу, %

РпII. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (рентабельність персоналу) за базисний і звітний рік;

 2. рентабельність обороту, частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, середньорічну продуктивність праці;

 3. проаналізувати за допомогою методу абсолютних різниць вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності персоналу;

 4. знайти абсолютне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 2

Варіант 3

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.

П

930

910
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

ЧД

50120

55300
Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

52000

60300
Середньоспискова кількість персоналу, чол.

КП

155

170
Рентабельність обороту, коефіцієнт

Роб


Частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, коефіцієнт

Чв


Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн

ПП


Рентабельність персоналу, %

РпII. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (рентабельність персоналу) за базисний і звітний рік;

 2. рентабельність обороту, частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, середньорічну продуктивність праці;

 3. проаналізувати за допомогою методу абсолютних різниць вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності персоналу;

 4. знайти абсолютне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 2

Варіант 4

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.

П

470

520
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

ЧД

18900

17690
Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

19170

19000
Середньоспискова кількість персоналу, чол.

КП

340

335
Рентабельність обороту, коефіцієнт

Роб


Частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, коефіцієнт

Чв


Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн

ПП


Рентабельність персоналу, %

РпII. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (рентабельність персоналу) за базисний і звітний рік;

 2. рентабельність обороту, частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, середньорічну продуктивність праці;

 3. проаналізувати за допомогою методу абсолютних різниць вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності персоналу;

 4. знайти абсолютне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 2

Варіант 5

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

Прибуток від реалізації продукції, тис.грн.

П

25160

25500
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

ЧД

84900

87000
Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

88000

870400
Середньоспискова кількість персоналу, чол.

КП

440

443
Рентабельність обороту, коефіцієнт

Роб


Частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, коефіцієнт

Чв


Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн

ПП


Рентабельність персоналу, %

РпII. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (рентабельність персоналу) за базисний і звітний рік;

 2. рентабельність обороту, частина виручки в загальному обсязі випуску продукції, середньорічну продуктивність праці;

 3. проаналізувати за допомогою методу абсолютних різниць вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності персоналу;

 4. знайти абсолютне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Творчі задачі/ситуаційні вправи з теми 22.
Завдання 1


 1. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати (Додаток 1-а) проаналізувати структуру фонду оплати праці за звітний період.

 2. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати (Додаток 2-а) проаналізувати структуру фонду оплати праці за звітний період.

 3. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати (Додаток 3-а) проаналізувати структуру фонду оплати праці за звітний період.

 4. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати (Додаток 4-а) проаналізувати структуру фонду оплати праці за звітний період.

 5. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати (Додаток 5-а) проаналізувати структуру фонду оплати праці за звітний період.


Завдання 2


 1. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ (заборгованіст) «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» (Додаток 1-б) проаналізувати стан заборгованості із заробітної плати за звітний період.

 2. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ (заборгованіст) «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» (Додаток 2-б) проаналізувати стан заборгованості із заробітної плати за звітний період.

 3. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ (заборгованіст) «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» (Додаток 3-б) проаналізувати стан заборгованості із заробітної плати за звітний період.

 4. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ (заборгованіст) «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» (Додаток 4-б) проаналізувати стан заборгованості із заробітної плати за звітний період.

 5. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ (заборгованіст) «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» (Додаток 5-б) проаналізувати стан заборгованості із заробітної плати за звітний період.

Похожие:

Тема 22 iconО в белова Общая психодиагностика Автор-составитель О. В. Белова...
Тема психологическая диагностика как наука тема классификации психодиагностических методов тема стандартизованные методы психодиагностики...
Тема 22 iconТема современное международное право, его сущность и система 2 тема...
Тема 10. Международно-правовое регулирование положения населения в государстве 22
Тема 22 iconСегодняшняя тема заседания будет, главная тема всех последних новостей...
Приветствую Вас Уважаемые коллеги на 4 заседании экспертно-политического клуба Модус
Тема 22 iconТема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема...
Интродукция. Тема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема призрака (целотоновая гамма в басу). Тема любви
Тема 22 iconЛекция Тема 1
Тема Специальная педагогика в контексте реализации коррекционно-образовательных задач
Тема 22 iconТема 1 7
Тема 17. Аналіз виконання контрактних зобов’язань із закордонними партнерами (2 год.)
Тема 22 iconТема 1 8
Тема 18. Аналіз обсягів якості І структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.)
Тема 22 iconИстория россии тема 3
Тема Образование и развитие Московского (Российского) государства во второй половине XV – XVI вв
Тема 22 iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Тема 22 iconТема экономическая теория: предмет, 6 метод, функции
Ценовая эластичность спроса и предложения 40 тема рыночная экономика: содержание, 43
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница