Затверджую


Скачать 22.32 Kb.
НазваниеЗатверджую
Дата публикации16.07.2013
Размер22.32 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Математика > Документы
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Навчально-консультаційний центр

У м. Кривому Розі

Кафедра прикладної математики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________ В.В.Семенець

"___"_____________2009 р.
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики

для студентів заочної форми навчання спеціальності

6.091500 „Комп'ютерні системи та мережі” (3 курс 6 семестр)


  1. Поняття випадкових події.

  2. Основні поняття. Алгебра подій та її властивості.

  3. Частота та ймовірність випадкової події.

  4. Аксіоми теорії ймовірностей, наслідки з аксіом.

  5. Класична та геометрична ймовірності.

  6. Умовна ймовірність.

  7. Повна ймовірність.

8. Множення ймовірностей .

9. Формула Байеса.

10. Поняття випадкової величини.

11. Функція розподілу та її властивості.,

12. Дискретна випадкова величина.

13. Геометричний розподіл.

14. Розподіли біномний та Пуасона.

15. Процес Пуасона.

16. Неперервні випадкові величини.

17. Щільність розподілу випадкової величини та її властивості.

18. Рівномірний розподіл.

19. Показовий розподіл.

20. Нормальний розподіл.

21. Функція та щільність розподілу системи випадкових величин та їх властивості.

22. Умовна щільність розподілу.

23. 2-вимірний нормальний закон.

24. Закони розподілу функції від однієї та багатьох випадкових величин.

25. Розподіли Пірсона.

26. Розподіли Стьюдента.

27. Розподіли Фішера.

28. Математичне сподівання дискретної випадкової величини та його властивості.

29. Математичне сподівання неперервної випадкової величини та його властивості.

30. Математичне сподівання для класичних розподілів.

31. Дисперсія випадкової величини.

32. Кореляційний момент для двох випадкових величин та їх властивості.

33. Комплексна випадкова величина та її числові характеристики.

34. Моменти різних порядків.

35. Характеристичні функції випадкової величини.

36. Твірні функції випадкової величини.

37. Види збіжності випадкових величин.

38. Нерівність Чебишева.

39. Теорема Чебишева.

41. Теорема Маркова.

42. Теорема Бернуллі.

43. Центральна гранична теорема.

44. Теорема Муавра-Лапласа.

45. Умови збіжності до нормального закону.

46. Основи вибіркового методу.

47. Емпірична функція розподілу.

48. Статистичні характеристики і методи їх оцінювання.

40. Крапкові та інтервальні оцінки.

50. Метод найменших квадратів.

51. Елементи ланцюгів Маркова.

52. Визначення та основні характеристики елементів теорії випадкових функцій.

53. Кореляційна функція випадкового процесу.


Склав викладач ________________ к.т.н. Даниліна Г.В.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница