Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства


НазваниеБізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства
страница1/62
Дата публикации13.02.2014
Размер7.21 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет менеджменту та організаційно-технічного забезпечення польотів

Кафедра менеджменту, економіки та права

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИНА 2:

МЕТОДИЧІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

^ Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативної компоненти « Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

^ Варіативної компоненти « Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Кіровоград

2012 р.

ББК 65.050


Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання / Автор: А.В.Залевський, Н.О.Коваленко – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 275 с.
Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи є базовим інформаційним забезпеченням курсу адаптованим до специфіки напряму підготовки курсантів/слухачів, матеріал ґрунтується на сучасних стандартах у галузі бізнес-планування із адаптацією до специфіки авіаційної сфери, що відповідно забезпечує формування у майбутніх фахівців з менеджменту практичних вмінь та навичок застосування бізнес-планування у діяльності авіаційного підприємства, оцінки його фінансово-економічного стану, проведення маркетингових досліджень, розрахунку основних показників, що визначають інвестиційну привабливість авіакомпанії, адаптації міжнародних вимог оформлення бізнес-плану та напрямками його застосовування в залежності від комерційних інтересів АП.

Комплекс містить програму навчальної дисципліни, тематику та плани

практичних занять, самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи, засоби діагностики якості навчання (перелік контрольних питань з курсу, комплект тестових завдань, типових задач і творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ з курсу, методи навчання та контролю якості засвоєння матеріалу, а також містить перелік інформаційно-методичного забезпечення й контрольних питань.

Призначено для курсантів та слухачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Розглянуто і рекомендовано до друку і використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту та економіки, протокол № 5 від 25 грудня 2012 року

Рецензент: І.В.Олійник, кандидат економічних наук, доцент кафедри

менеджменту та економіки, доцент

© А.В.Залевський, Н.О.Коваленко, 2012

Конспект лекцій

 Комп'ютерна верстка

КЛА НАУ
ЗМІСТ


Робоча навчальна програма дисципліни……………………………………..

4

Зміст індивідуальної роботи…………………………………………………..

20

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання…………………….

20

Структура термінологічного словника

28

Тематика реферування

33

6. Засоби діагностики якості навчання

39

Комплект тестових завдань з курсу

39

Комплект типових задач/ситуаційних вправ з курсу

75

Контрольні завдання для поточного контролю успішності навчання

229

Методи навчання

236

Методи контролю

237

Розподіл балів, які отримують курсанти

238

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни

Методичне забезпечення

240

Рекомендована література

241

Інформаційні ресурси

249

Додатки

257Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін
31 серпня 2012 року  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Похожие:

Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconКонспект лекцій для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства icon2 Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу...
Витрати це поняття, яке характерне для діяльності будь-якого підприємства чи організації, юридичної чи фізичної особи. Проте стосовно...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconЛекція 24 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Собівартість продукції це один з головних економічних показників діяльності підприємства, виражає в грошовій формі всі затрати підприємства,...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства icon26. Охарактеризуйте економічні засади функціонування підприємства...
Самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconПлан Цільове планування роботи менеджера. Основні стадії перспективного...
Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconМетодичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства
Тема методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. (2 год.)
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства icon1. Основи організації бухгалтерського обліку Одним з найбільш відповідальних...
Керівництво підприємства повинно вести цілеспрямовану діяльність зі створення, постійного упорядкування й удосконалювання системи...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconЛабораторія бізнес-моделювання
Центрі дозвілля молоді, детальна презентація програми, формулювання та розробка командами бізнес-ідей
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconСамостійна робота по темі Планування особистої роботи менеджера Особливості часу як ресурсу
Керівник діє на підставі принципу єдиноначальності, наділений широкими повноваженнями І правами, але водночас несе відповідальність...
Бізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства iconЛекція 15 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Необхідними умовами досягнення самоокупності І самофінансування підприємства в умовах ринку є орієнтація виробництва на споживачів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница