Луганська державна академія культури І мистецтв


Скачать 63.17 Kb.
НазваниеЛуганська державна академія культури І мистецтв
Дата публикации20.02.2014
Размер63.17 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

І МИСТЕЦТВ
Красна площа, 7,

м. Луганськ, 91055
Тeл.: (0642) 59-02-62

Тeл./факс: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm
LUHANSK STATE

ACADEMY OF CULTURE AND ARTS
Krasna Ploshcha, 7, Luhansk, Ukraine, 91055
Тel.: (0642) 59-02-62

Тel./fax: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги! 1. Запрошуємо вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції

«Лінгвістика. Комунікація. Освіта»
27– 28 березня 2014 р.
Організатор конференції:

Луганська державна академія культури і мистецтв
Місце проведення:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, Україна
Під час конференції передбачається обговорення таких питань:


 • Традиційні й новітні аспекти лінгвістичних досліджень.

 • Мова в контексті міжкультурної комунікації.

 • Проблеми галузевого перекладу.

 • Рецепція й інтерпретація художнього твору.

 • Актуальні питання підготовки перекладачів.

 • Сучасні тенденції розвитку вищої освіти.

 • Інноваційні технології в процесі мовної підготовки студентів.

 • Іншомовна компетенція як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього митця.


Передбачається робота круглих столів.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі та студенти ВНЗ,

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та працівники закладів

культури та мистецтва.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі в роботі конференції
Учасники конференції мають змогу опублікувати тези або статтю.

Видання матеріалів конференції (тез доповідей) планується до початку її роботи. Оргкомітет приймає заявки (бланк заявки додається) і тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок до 1 березня 2014 року.

Також планується видання філологічної збірки «Обрії сучасної лінгвістики», яка проходить процедуру реєстрації як фахове видання ВАК України.

Офіційні запрошення учасникам конференції будуть розіслані до 10 березня 2014 року.
Матеріали конференції (заявка та тези або стаття)

 • подаються в електронній формі (електронною поштою);

 • надсилаються:

  • на електронну адресу: kaf407@mail.ru (з позначкою «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»).


Правила оформлення матеріалів тез

 • Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 12; інтервал – 1;

 • абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

 • НАЗВА по центру, над назвою ліворуч – УДК, праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва міста; після назви – текст. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3, c. 37 – 38], багатотомні джерела – [5, т. 2, c. 53] (функція «посилання» не використовується!!!). Після тексту: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом);

 • текст набирається без перенесень; вірші друкуються з абзацним відступом 4 см.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище правилам оформлення, прийматися до друку не будуть. Автор має отримати підтвердження прийняття матеріалів до друку з боку оргкомітету.
^ Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел:

ЛІТЕРАТУРА

1. Блинова О. И. Язык как средство образного отражения мира / О. И. Блинова // Картина мира: модели, методы, концепты : материалы Всерос. междисциплин. шк. молодых учёных «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 нояб. 2001 года, г. Томск) / под общ. ред. проф. З. И. Резановой. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002.  – С. 35 – 39.

^ 2. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора / Н. С. Болотнова // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2004. – Вып. 1 (38). – С. 20 – 25.

3. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

4. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17.

5. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Зірка Віра Василівна. – К., 2005. – 414 с.

^ 6. Новикова Н. А. Концептуальная диада «Жизнь – Смерть» и ее языковое воплощение в русской фразеологии, паремиологии и афористике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. А. Новикова. – Череповец, 2003. – 17 с.

7. Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко та ін. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

8. Шкляр В. Елементал : роман / Василь Шкляр. – Л. : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай стаття повертається авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.
^ Фінансові умови

Участь у конференції та публікація тез: організаційний внесок – 120 грн (включає підготовку та розсилку інформаційних листів, публікацію програми та збірника матеріалів конференції, кава-брейки, культурну програму тощо), сплачується під час реєстрації.

^ Участь у конференції та публікація статті: організаційний внесок – 100 грн (включає підготовку та розсилку інформаційних листів, публікацію програми та збірника матеріалів конференції, кава-брейки, культурну програму тощо), а також 20 грн за кожну сторінку статті сплачується під час реєстрації.
Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), за рахунок учасників.

У разі заочної участі у роботі конференції можливе перерахування коштів на рахунок академії: ^ Луганська державна академія культури і мистецтв, р/p 31254272211551 в ГУ ГКСУ в Луганській області МФО 804013, код 26204964, м. Луганськ (орг. внесок на конференцію). Електронну копію платіжного доручення про перерахування коштів просимо надіслати до 10 березня 2013 р.).

Умови сплати участі у конференції для зарубіжних учасників уточнюються з оргкомітетом конференції.

Тези та статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055, Україна.

Тел./факс: (0642) 52-52-76.

www.lgiki.org.ua

Е-mail: kaf407@mail.ru
Контактна особа:

Калініна Катерина Володимирівна – 050-914-68-86.
 1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція«Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

27 – 28 березня 2014 р.
^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ


Прізвище, ім’я та по батьковіНауковий ступіньВчене званняМісце роботиПосада

Домашня адреса
Телефон

E-mail

Прізвище, ім’я та по батькові ректора (для відправки на його ім’я офіційного листа-запрошення викладачів)
Тема доповіді

Напрям роботи конференції, у якому бажаєте взяти участь

Форма участі


очна 


заочна 

Необхідні технічні засоби

Необхідність замовлення готелю/ гуртожитку

Так  Ні 


Дата ___________________ Підпис _________________________

Запрошення до участі в конференції на конкретну особу для оформлення відрядження буде розіслано

за 3 тижні до початку роботи конференції другим інформаційним листом

Похожие:

Луганська державна академія культури І мистецтв iconЛуганська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки...
Міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія І практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології». Організатори...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconМіністерство освіти І науки україни луганська державна академія культури...
...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconДержавний вищий навчальний заклад «придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Луганська державна академія культури І мистецтв iconЛуганський державний інститут культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Луганська державна академія культури І мистецтв iconНовий світогляд знайшов відображення в мистецтві
Відроджувачами називали себе італійські гуманісти, які хотіли відмежуватися від середньовічної культури й відродити ідеали Античності....
Луганська державна академія культури І мистецтв iconНаціональна академія наук України Національна академія медичних наук...
Технологические и регуляторные аспекты производства инновационных биомедицинских
Луганська державна академія культури І мистецтв iconМіністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних...
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українська...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconХарківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Художній керівник курсу заслужений артист України А. П. Лобанов початок о 18. 00
Луганська державна академія культури І мистецтв iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Луганська державна академія культури І мистецтв iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница