Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник


НазваниеЗвєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник
страница7/7
Дата публикации10.02.2014
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Крім цього, соціальний педагог повинен вміти:
* вільно володіти державною мовою України;
* висловлювати й обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до історичного минулого;
* аналізувати в загальних рисах основні економічні події в своїй країні та за її межами; знаходити й використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних проблемах економіки;
* виділяти теоретичні і практичні, аксіологічні та інструментальні компоненти в підготовці й обгрунтуванні політичних рішень, забезпеченні особистого внеску в суспільно-політичне життя;
* давати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану; володіти найпростішими способами психічної саморегуляції;
* використовувати й укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності; вживати необхідних заходів шодо відновлення порушених прав;
* оцінювати досягнення культури на основі історичного контексту їх створення, бути здатним до діалогу як способу ставлення до культури і суспільства; набувати досвід опанування культурою;
* вести бесіду-діалог загального характеру іноземною мовою; кори стуватися правилами мовного етикету, читати літературу за спеціальністю без словника; складати анотації, реферати та ділові листи іноземною мовою;
* застосовувати засоби ефективної організації творчої діяльності дітей і молоді в навчально-виховному процесі школи, позашкільних закладів, осередків соціальної роботи з різними категоріями населення; збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей і молоді, людей похилого віку; вміти прогнозувати напрями їхньої продуктивної діяльності, організувати дозвілля, виявляти шляхи подолання міжособових конфліктів;
* допомагати сім'ям у розвитку інтелектуальних і морально-естетич-них якостей їх дітей, здійснювати педагогічне керування процесом виховання дітей у родинах;
* підвищувати кваліфікацію і рівень професіоналізму, вдосконалюватися в соціально-педагогічній діяльності;
* знати різні форми соціальне-педагогічного впливу на особистість, різні категорії дітей, молодь, на людей похилого віку;
* освоїти зміст підручників, програм для початкової, середньої, старшої ланки загальноосвітньої школи та інших типів навчально-виховних закладів, методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної техніки, комп'ютера у збиранні й обробці інформації про моделі соціальної допомоги в кожному конкретному випадку;
* розробляти заходи по створенню умов для плідного проведення творчої роботи учнів та молоді на уроці, у групах продовженого дня, позакласній і позашкільній діяльності, організації вільного часу, науково-технічної й художньої творчості, занять спортом і суспільне корисною діяльністю;
* володіти психо-корекційним впливом на дітей і молодь, які перебувають в кризовому стані та конфліктних ситуаціях.

Таким чином, в Україні складається власна модель підготовки соціального педагога, спрямована на роботу з різними категоріями молоді, оскільки саме молодь потребує в сучасних умовах найбільшої уваги з боку суспільства, соціального захисту та соціальної підтримки.

^КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ
Соціальний педагог, соціальний працівник, сімейний соціальний педагог, шкільний соціальний педагог, соціальна служба, кодекс етики, функції соціального педагога, знання, уміння, навички, сфери діяльності.

^ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Визначіть пріоритетні сфери діяльності сучасною соціального педагога.
2. Доведіть значення Кодексу етики соціального педагога як основи професійної діяльності.
3. Поясніть взаємозв'язок функцій та базових характеристик соціального педагога та соціального працівника.
4. Порівняйте сфери діяльності соціального педагога та соціального працівника.

^ПРОБЛЕМНЕ ЗАВДАННЯ
У чому полягає своєрідність моделі підготовки соціальних педагогів, яка складається в Україні?

Література
1. Інформаційно-методичний бюлетень Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи. — Донецьк, 1992. - № 1
2. Социальная работа (журнал АСПСР РФ), — № 1—5. — 1992-1995.
3. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-терміноло-гічний словник) / За заг. ред. І Д Звєрєвої. — К.: Єтносфера, 1994.
4. Социально-психологический диагностико-коррекционный ин-струментарий / Под ред. С А. Беличевой. — М., 1993.
5. Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П. Психодиагностика (психодиаг-ностический инструментарий для использования в социальных службах). - К., 1995.
6. Права человека и работа в социальной среде: Пособие для училищ по подготовке социальных работников и работников социальной сферы. — Нью-Йорк; Женева, 1995. — 133 с.1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий студентов факультета социальных наук, психологии...
Введение в профессию «Социальная работа», лк., асс каф. Сиср бахаровская Е. В., ауд. 427
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий студентов факультета социальных наук, психологии...
Введение в профессию «Социальная работа», лк., асс каф. Сиср бахаровская Е. В., ауд. 427
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСоциальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Неравенство и социальная стратификация
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСамоопределение и профориентация учащихся 2 курс 4 семестр Психология и социальная педагогика
Когда каждая группа людей противопоставляет свои интересы интересам другой стороны
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСистема социальной стратификации
В основе социальной стратификации лежит социальная дифференциация — разделение людей по группам, соотносимым между собой как по горизонтальной,...
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРабочая программа дисциплины конфликтология Направление подготовки...
Объем трудоемкости: 5 кредитов (180 часов, из них. 50 часов аудиторной нагрузки, 4 ч. Кср, 126 часов самостоятельной работы)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСоциальная работа и консультирование детей
Семинар №5 Консультирование и психосоциальная поддержка детства (дошкольный и младший школьный возраст)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРейтинг-план по дисциплине «Социальная работа и консультирование детей» Ступень
Консультирование и психосоциальная поддержка детства (дошкольный и младший школьный возраст)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий магистрантов факультета социальных наук, психологии...
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право, сем., ст пр каф. Сиср макарова Е. И., ауд. 412
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий магистрантов факультета социальных наук, психологии...
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право, сем., ст пр каф. Сиср макарова Е. И., ауд. 420
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница