Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови»


Скачать 212.38 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови»
страница2/3
Дата публикации17.12.2013
Размер212.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3
^ Тема 2. Проблема сучасних технологій уроку мови (12.09.12)

 1. Назвіть лінгводидактів, що займаються (займалися) питання технологій сучасного уроку мови.
 1. Які типи навчання вам відомі
 1. які типи навчання переважають у сучасній мовній освіті
 1. Назвіть ознаки (особливості) сучасного уроку української мови
 1. Розкрийте особливість сучасного уроку української мови: оптимальне співвідношення теорії і практики в начальній діяльності учнів на уроках мови
 1. Розкрийте особливість сучасного уроку української мови: формування всіх різновидів комунікативної компетенції.
 1. Розкрийте особливість сучасного уроку української мови: реалізація внутрішньо- і міжпредметних зв’язків, що передбачено чинними програмами.
 1. Назвіть відомі вам підходи до типології уроків мови (авторів та критерій).
 1. Аргументуйте доцільність розуміння під структурою уроку ланцюжку навчальних ситуацій
 1. Назвіть основні структурні елементи уроку вивчення нового матеріалу з урахуванням особливостей організацій навчального процесу (з позиції вчителя).
 1. Назвіть основні структурні елементи уроку вивчення нового матеріалу з урахуванням особливостей протікання процесу сприйняття й засвоєння нової інформації та формування практичних умінь і навичок (з позиції учня).
 1. Назвіть типи уроку за дидактичною метою (О. Біляєв, О. Пометун)
 1. У чому особливості модернізованої класифікації уроків за М, Пентилюк
 1. Назвіть типи уроків зв’язного мовлення (Г.Шелехова, М. Пентилюк).
 1. Назвіть декілька варіантів структури уроку вивчення нового матеріалу.
 1. Назвіть складові уроку формуванні умінь і навичок.
 1. Чим відрізняється структура уроку повторення від уроку узагальнення і систематизації, як часто проводяться такі уроки?
 1. Назвіть складові уроку навчального переказу.
 1. Назвіть складові уроку навчального твору.
 1. Уроки контрольного переказу і твору: спільне і відмінне.
 1. Уроки аналізу контрольної роботи, контрольного твору і переказу: спільне і відмінне.
 1. Структура уроку аудіювання і читання.
 1. Рекомендації до проведення та підвищення ефективності роботи на етапі організації класу.
 1. Назвіть основні види роботи на етапі перевірки домашнього завдання.
 1. Рекомендації до проведення та підвищення ефективності роботи на етапі перевірки домашнього завдання.
 1. Які види роботи використовуються для підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу.
 1. Назвіть основні прийоми збудження пізнавального інтересу й уваги учнів до нового матеріалу.
 1. Назвіть етапи ознайомлення з новими мовними явищами.
 1. Назвіть види роботи, що забезпечують сприйняття та первинне усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.
 1. Назвіть прийоми підвищення ефективності сприймання та розуміння учнями нового матеріалу.
 1. Назвіть складові формування в учнів умінь застосовувати набуті знання на практиці.
 1. Назвіть основні види роботи, що забезпечують уміння застосовувати набуті знання на практиці.
 1. Назвіть складові формування практичних умінь і навичок
 1. Назвіть етапи роботи над вправою
 1. Назвіть прийоми підвищенні ефективності закріплення вивченого матеріалу.
 1. Назвіть форми проведення підсумку уроку та прийоми підвищення його ефективності.
 1. Назвіть складові етапу повідомлення домашнього завдання та визначте прийоми підвищення його ефективності.
Тема 3. Активні методи навчання. Інтерактивні технології (03.10.12)


 1. Поняття активного навчання та активних методів навчання
 1. Класифікація активних методів навчання
 1. Поняття інтерактивного навчання, інтерактивних методів та технологій
 1. Мета й завдання комунікативних вправ – «криголамів» на інтерактивному уроці.
 1. Мета й місце проведення рефлексій на особистісно-зорієнтованому уроці
 1. Класифікація інтерактивних технологій.
 1. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій
 1. . Умови організації роботи над проектом
 1. Етапи роботи над проектом (алгоритм)
 1. Вимоги до використання методу проектів
 1. Постановка ключового питання у методі проектів
Тема 4. Класифікація інтерактивних технологій (самостійне опрацювання)


 1. Класифікація інтерактивних технологій
 1. Прийоми активного слухання
 1. Прийми візуалізації під час пояснення (опорні конспекти)
 1. Поняття технологій колективно-групового навчання, його відмінність від фронтальної (групової) форми організації навчання.
 1. Поняття технологій кооперативного навчання, його відмінність від колективно групової форми організації навчання.
 1. Як утворювати малі групи та керувати їхньою роботою
 1. Які основні правила роботи в групах ви запропонуєте своїм учням.
 1. Назвіть основні варіанти групової роботи
 1. Поняття технології «мозкового штурму»
 1. Варіанти проведення «мозкового штурму»
 1. Поняття технологій ситуативного моделювання, його відмінність від колективно групової форми організації навчання
 1. Етапи проведення гри
 1. Етапи моделюючої гри
 1. Етапи імітаційної гри
 1. Етапи гри-симуляції
 1. Поняття технологій опрацювання дискусійних питань
 1. Умови ефективного проведення дискусії
Тема 5. Сучасні технології контролю та оцінювання (12.10.12)

 1. Розвивальні можливості методу «Портфоліо»
 1. Орієнтовна структура мовного портфоліо
 1. Форми роботи з мовним портфоліо
Технології активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (самостійне опрацювання)^ САМОСТІЙНА РОБОТА

з курсу «Сучасні педагогічні технології:

технології сучасного уроку української мови»
Розділ 2. Терміни і поняття курсу


 1. Поняття активного навчання та активних методів навчання
 1. Класифікація активних методів навчання
 1. Поняття інтерактивного навчання, інтерактивних методів та технологій.
 1. Класифікація інтерактивних технологій.
 1. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій
 1. Поняття технологій колективно-групового навчання, його відмінність від фронтальної (групової) форми організації навчання.
 1. Поняття технологій кооперативного навчання, його відмінність від колективно групової форми організації навчання.
 1. Як утворювати малі групи та керувати їхньою роботою
 1. Які основні правила роботи в групах ви запропонуєте своїм учням.
 1. Назвіть основні варіанти групової роботи
 1. Мета й завдання комунікативних вправ – «криголамів» на інтерактивному уроці.
 1. Мета й місце проведення рефлексій на особистісно-зорієнтованому уроці.
 1. Поняття технології «мозкового штурму»
 1. Варіанти проведення «мозкового штурму»
 1. Поняття технологій ситуативного моделювання, його відмінність від колективно групової форми організації навчання
 1. Етапи проведення гри
 1. Етапи моделюючої гри
 1. Етапи імітаційної гри
 1. Етапи гри-симуляції
 1. Поняття технологій опрацювання дискусійних питань
 1. Умови ефективного проведення дискусії
 1. Розвивальні можливості методу «Портфоліо»
 1. Умови організації роботи над проектом
 1. Етапи роботи над проектом (алгоритм)
 1. Вимоги до використання методу проектів
 1. Постановка ключового питання у методів проектів
 1. Прийоми активного слухання
 1. Прийоми візуалізації під час пояснення (опорні конспекти)


1   2   3

Похожие:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Рецензенти: професор кафедри української філології смгу, канд філол наук Г. С. Ковальчук, зав кафедри української філології смгу,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconСамоаналіз фрагменту уроку української мови, проведеного
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМетодика викладання української мови як педагогічна
Предмет І завдання курсу «Методика викладання української мови в початкових класах», основні розділи. Роль знань із сучасної української...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconСтрахові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи...
Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconСемінару Еволюція підприємств системи гостинності (2 год.)
Мета курсу "Технологія готельної справи" сформувати в студентів знання сучасної технології організації вітчизняної й закордонної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної...
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з підготовки за курсом Трудове право” самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови» iconПредмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних...
Ання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми другої близькоспорідненої...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница