Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»


Скачать 90.13 Kb.
НазваниеПрограма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»
Дата публикации08.11.2013
Размер90.13 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
Програма навчального курсу

«Поетичне ґроно шістдесятників»
1.Мета і завдання дисципліни; її місце в навчальному процесі

Спецкурс «Поетичне ґроно шістдесятників» читається на підставі знайомства студентів з курсами історії української літератури, історії світової літератури, історії України, культурології, політології та інших. Шістдесятництво - частина української інтелігенції 1960-х років ХХ століття, які проявили національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Даний феномен у культурі був характерним не лише для України, але і Радянського союзу загалом. Він виражався у створенні моральної опозиції до тоталітарного державного режиму.

Шістдесятництво стало можливим через політичні процеси, які відбувалися у Радянському Союзі. Період "відлиги" після смерті Сталіна та розвінчання його культу створили передумови для появи нового покоління талановитих літераторів та митців. Вони виступали за оновлення тодішнього суспільства, протестували своєю творчістю проти панівної задушливої атмосфери, боролися за справжні культурні цінності, національну свободу, людську гідність. Саме тому творчість поетів-шістдесятників надзвичайно важлива в контексті історії української літератури, і саме цій проблемі ми вирішили приділити увагу під час вивчення нашого спецкурсу.

Мета курсу полягає у науковому вивченні основних явищ і тенденцій українського літературного процесу 60 років ХХст. у їх органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національної свідомості.

Завдання дисципліни – з’ясування провідних особливостей українського літературного процесу 60 років ХХст., його творчого стану як підсумку довготривалого розвитку української культури і літератури, вивчення внеску в національну культуру визначних українських письменників в аспекті обраної проблеми, аналіз конкретних художніх творів, окреслення розвитку української літератури, її провідних тенденцій у загальноєвропейському і світовому культурному контексті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:


 • комплекс джерел і історіографічний доробок до курсу;

 • основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;

 • важливі дати та події пов’язані з політичною, економічною, соціальною історією України;
 • найвидатніші персоналії, які визначали характер феномену шістдесятництва, його ідеї і вплив на хід історичних подій в Україні.


вміти:

 • творчо осмислювати відповідний матеріал;

 • співставляти і аналізувати різні точки зору;

 • аналізувати праці представників шістдесятництва;

 • науково пояснювати значимість феномену шістдесятництва в історії України і його вплив на формування української державності;

 • здійснювати літературознавчий аналіз творів.


2. Тематичний план дисципліни

Розподіл навчальних годин
^ Теми курсу

кількість годин

Форми контролю

із них

лекцій

практичних

сам.роботи

1

Творчість письменників-шістдесятників. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ ст.


2


2

Праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.
2

Опитування

3

Творчість поетів-шістдесятників (Д.Павличко, Л.Костенко, В.Симоненко, М.Вінграновський, І.Драч ...)


2Перевірка конспекту

4

Риси фемінної літератури у творах Ліни Костенко2

Реферат

5

Поети-правозахисники (В.Стус, І.Світличний, І.Калинець)

2


6

Життєвий і творчий шлях Василя Стуса

27

Прозаїки-шістдесятники (В.Шевчук, Григір Тютюнник, В.Дрозд, Є.Гуцало, П.Загребельний...)

2Творча робота

8

Творчий доробок Володимира Дрозда. Огляд роману «Острів у вічності»
29

Творчість Івана Драча


2
Твори для обов’язкового прочитання

 1. М.Вінграновський. Поезії.

 2. О. Гончар. "Собор". "Чорний яр".

 3. Є.Гуцало. Збірки оповідань.

 4. І.Дзюба “Інтернаціоналізм чи русифікація?”

 5. І.Драч. "Нiж у сонцi". "Чорнобильська мадонна" .

 6. В.Дрозд. «Острів у вічності». “Білий кінь Шептало”. «Убивство за сто тисяч американських доларів».

 7. П.Загребельний. "Я, Богдан". "Роксолана". "Диво".

 8. І.Калинець. Поезії

 9. Л.Костенко. Поезії. "Маруся Чурай".

 10. Ю.Мушкетик. "Рубіж"

 11. Д.Павличко. Поезії, цикл "Таємниця твого обличчя".

 12. І.Світличний

 13. В.Симоненко. Поезії. "Казка про Дурила".

 14. М.Стельмах. "Правда і кривда"

 15. В.Стус. Лірика. «Феномен доби».

 16. Григір Тютюнник. Збірки оповідань.

 17. Б.Харчук. "Кревняки".

 18. В.Шевчук. «Дім на горі».


Рекомендована література

Основна

  1. Білецький О. Зібрання праць: У 5 т. – К., 1967.

  2. Боровська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 1.

  3. Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа... -- К., 1997.

  4. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997.

  5. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 1998.

  6. Дончик В.Г. Український радянський роман: Рух ідей і форм / В.Г.Дончик. – К., 1987. – С. 345.

  7. Живиця: Хрестоматія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1998.

  8. Жулинський М. Із забуття в безсмертя. – К., 1990.

  9. Історія української літератури ХХ ст. За редакцією В.Дончика: У 2 кн. – К., 1998.

  10. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

  11. Молоде вино: Антологія поезії. – К., 1995.

  12. Наєнко М. Українське літературознавство. - К., 1997.

  13. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

  14. Рудницька М. Новий етап жіночого руху // Слово і час. – 1999. – №9. – С.71-73.

  15. Харчук Р. Покоління постепохи (Проза) // Дивослово. – 1998 --. № 1.

  16. Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.

17. Яшина Л. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс: Монографія / Любов Яшина. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 176.
Додаткова

1. Брюховецький В. Ліна Костенко: - К., 1990.
2. Галицька Р. Образ міста у творчості поетів-шістдесятників. – Дзвін. - № 10. – 2003. – с. 150 – 151.
3. Доній О. Смерть шістдесятництва // Свобода, - 16 лютого 2002. – с. 13 – 18.
4. Драч І.Ф. Храм Сонця: Поезія. – К.: Рад. письменник, 1988. – 125с.
5. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва. – Слово і час. - № 12. – 2001. – с. 26 – 42.
6. Ільницький М.М. Іван Драч: Нарис творчості. – К.: Рад. письменник, 1986. – 221 с.
7. Ільницький М. Дмитро Павличко. – К., 1985.
8. Історія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. Кн. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1998. – 456 с.
9. Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника: літ.-критич. нарис. – К.: Рад. письменник, 1989. – 332 с.
10. Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом // Українська мова та література. – № 16. – 2003. – с. 1 – 32.
11. Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом // Українська мова та література. – № 39 – 40. – 2003. – с. 1 – 64.
12. Костенко Л. В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559с.
13. Крижанівський С. На магістралі віку // Вітчизна. – № 8. – 1967. – с. 130 – 132.
14. Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 3. – 2002. – с. 96 – 100.
15. Ліна Костенко: Навчальний посібник – Хрестоматія / Ідея, упорядкування, інтерпретація творів Григорія Клоченка. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 320 с.
16. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.
17. Медвідь В. Шістдесятництво: міт. і реальність // Укр.. проблеми. – № 1. – 1997. – с. 108 – 113.
18. Поезія. Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. / За ред. А.Я. Бельдій. – Київ, 1998. – 123 с.
19. Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція / На святі надій: есеї, літературно-критичні статті. – Київ. – 2002. – с. 64 – 80.
20. Світличний І. О. У мене – тільки слово/ Ред. рада: В. Шевчук та ін. – Харків: Фоліо, 1994. – 431 с. 

Питання до заліку

 1. Творчість письменників-шістдесятників. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ ст.

 2. Значення творчості прозаїків-шістдесятників у розвитку української літератури.

 3. Значення творчості поетів-шістдесятників у розвитку української
  літератури.

 4. Праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.

 5. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка, художня своєрідність його поезії, соціальні й естетичні орієнтири (цикл "Таємниця твого обличчя" та ін.). Проблематика поезії Д.Павличка останніх років.

 6. Творчий доробок Ліни Костенко.

 7. Феміністичні мотиви у творах Ліни Костенко.

 8. Проблема духовності людини й народу в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". Композиція, образи, стильові ознаки твору.

 9. Неоромантична поезiя В.Симоненка i М.Вiнграновського ("Тиша i гpiм", "Земне тяжiння" i "Атомні прелюди").

 10. Особливостi сатири В.Симоненка ("Казка про Дурила").

 11. Художня неповторність лірики М.Вінграновського. Еволюція поетичного світобачення. Драматизм громадської та інтимної лірики поета.

 12. Творчiсть Олеся Гончара.

 13. Морально-етична проблематика, викривальний пафос, спрямований проти духовного браконьєрства, національного нігілізму, інших вад людини й суспільства у творчості Олеся Гончара ("Собор", "Чорний яр" та ін.)

 14. Павло Загребельний. Дiалог з Україною в романi "Роксолана".

 15. Трагiчна доля оборонцiв Украiни В.Стуса, І.Світличного, Є.Сверстюка, М.Руденка, I.Калинця, Лiни Костенко.

 16. Життєвий і творчий шлях Василя Стуса.

 17. Поети-правозахисники (В.Стус, І.Світличний, І.Калинець).

 18. Оксимороннiсть віршів про кохання i тюремне "смертеiснування" В.Стуса.

 19. Війна в оповiданнях Григора Тютюнника, Є.Гуцала, В.Дрозда.

 20. Новелістика оповідань Є.Гуцала.

 21. Розкриття гострих морально-етичних проблем у новелістиці Григора Тютюнника. Стильові особливості творів письменника.

 22. Земля і люди. Тривога за майбутнє годувальниці: "Правда і кривда" М.Стельмаха, "Кревняки" Б.Харчука, "Рубіж" Ю.Мушкетика.

 23. Відродження національної пам’яті в історичному романі П.Загребельного «Я.Богдан».

 24. Історична проза Павла Загребельного. Роман "Диво". Своєрідність побудови, схрещення часових площин. Проблеми мистецтва в романі. Образи князя Ярослава, зодчого Сивоока.

 25. Виникнення "Самвидаву" і етапи його розвитку.

 26. Творчий доробок Володимира Дрозда.

 27. Роман В.Дрозда «Острів у вічності».

 28. “Химерність” творів В.Дрозда. Ідейно-художній аналіз збірки “Білий кінь Шептало”. Використання засобів умовності.

 29. Творчість Івана Драча.

 30. Шлях I.Драча вiд поеми-феерiї "Нiж у сонцi" до "Чорнобильської мадонни" .Похожие:

Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»
Хх століття, які проявили національну свідомість І моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Даний феномен у культурі був...
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма обміну майбутніх лідерів (flex)
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України. Програма дає можливість українським школярам протягом одного навчального року...
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрізвище, ім’я, по батькові
Визначення обсягу навчального матеріалу (програма, набуті знання в попередніх класах)
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconВід 17. 05. 2012 р. Скорегований графік навчального процесу 3 – го...
Скорегований графік навчального процесу 3 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconВід 17. 05. 2012 р. Скорегований графік навчального процесу 4 – го...
Скорегований графік навчального процесу 4 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма курсу І плани семінарських занять з «Археології» для студентів...
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 2 го курсу бакалавріату у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 2 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 1-го курсу магістратури у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 1-го курсу магістратури у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 1 го курсу бакалавріату у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 1 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПитання з історії української культури
Поняття «культура», «українська культура», «культура України» в контексті навчального курсу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница