Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»


Скачать 158.8 Kb.
НазваниеПрограма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»
Дата публикации08.11.2013
Размер158.8 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
Програма навчального курсу

«Поетичне ґроно шістдесятників»
1.Мета і завдання дисципліни; її місце в навчальному процесі

Спецкурс «Поетичне ґроно шістдесятників» читається на підставі знайомства студентів з курсами історії української літератури, історії світової літератури, історії України, культурології, політології та інших. Шістдесятництво - частина української інтелігенції 1960-х років ХХ століття, які проявили національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Даний феномен у культурі був характерним не лише для України, але і Радянського союзу загалом. Він виражався у створенні моральної опозиції до тоталітарного державного режиму.

Шістдесятництво стало можливим через політичні процеси, які відбувалися у Радянському Союзі. Період "відлиги" після смерті Сталіна та розвінчання його культу створили передумови для появи нового покоління талановитих літераторів та митців. Вони виступали за оновлення тодішнього суспільства, протестували своєю творчістю проти панівної задушливої атмосфери, боролися за справжні культурні цінності, національну свободу, людську гідність. 

Мета курсу полягає у науковому вивченні основних явищ і тенденцій українського літературного процесу 60 років ХХст. у їх органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національної свідомості.

Завдання дисципліни – з’ясування провідних особливостей українського літературного процесу 60 років ХХст., його творчого стану як підсумку довготривалого розвитку української культури і літератури, вивчення внеску в національну культуру визначних українських письменників в аспекті обраної проблеми, аналіз конкретних художніх творів, окреслення розвитку української літератури, її провідних тенденцій у загальноєвропейському і світовому культурному контексті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:


 • комплекс джерел і історіографічний доробок до курсу;

 • основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;

 • важливі дати та події пов’язані з політичною, економічною, соціальною історією України;
 • найвидатніші персоналії, які визначали характер феномену шістдесятництва, його ідеї і вплив на хід історичних подій в Україні.


вміти:

 • творчо осмислювати відповідний матеріал;

 • співставляти і аналізувати різні точки зору;

 • аналізувати праці представників шістдесятництва;

 • науково пояснювати значимість феномену шістдесятництва в історії України і його вплив на формування української державності;

 • здійснювати літературознавчий аналіз творів.


2. Тематичний план дисципліни

Розподіл навчальних годин
^ Теми курсу

кількість годин

Форми контролю

із них

лекцій

практичних

сам.роботи

1

Творчість письменників-шістдесятників. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ ст.


2


2

Праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.
2

Опитування

3

Творчість поетів-шістдесятників (Д.Павличко, Л.Костенко, В.Симоненко, М.Вінграновський, І.Драч ...)


2Перевірка конспекту

4

Риси фемінної літератури у творах Ліни Костенко2

Реферат

5

Поети-правозахисники (В.Стус, І.Світличний, І.Калинець)

2


6

Життєвий і творчий шлях Василя Стуса

27

Прозаїки-шістдесятники (В.Шевчук, Григір Тютюнник, В.Дрозд, Є.Гуцало, П.Загребельний...)

2Творча робота

8

Роман М. Стельмаха "Правда і кривда "
29

Роман П.Загребельного “Роксолана” в контексті української історичної прози 70-80-х років
210

Творчий доробок Володимира Дрозда. Огляд роману «Острів у вічності»

2


11

Творчість Івана Драча

2


12

Заключа лекція. Проведення модульної контрольної роботи

2Модульний контрольПрактичне заняття № 1
Тема: Василь Стус:життєвий і творчий шлях.

План:

 1. Життєвий і громадський подвиг Василя Стуса. Поет у колі "шістдесятників“.

 2. Проблематика й поетика віршів В.Стуса.

 3. Проблема національного, тема України в поезії В.Стуса.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які основні мотиви поезії В.Стуса?

 2. Чиєю творчістю захоплювався письменник?

 3. В якому із віршів накреслена естетична програма митця?

 4. Які особливості його мовностильової палітри?

 5. Який улюблений художній засіб поета?


Практичне завдання:
Вивчити 2-3 твори В.Стуса напам’ять (на вибір).

Література:


 1. Балабольченко А. “Цей бенкет смерті в образі життя”// Вітчизна.-1991.-№ 8.

 2. Гармаш Г. Червоне і чорне // СіЧ.-1991.-№ 5.

 3. Голобородько В. Він став моєю совістю

 4. Ільницький М. “Палімпсести” В.Стуса

 5. Мельник Я. “В мені уже народжується бог”

 6. Роженко М. Обов’язок пам’яті (!!! Усі 4 статті у журналі “Вітчизна”.-1990.-№ 10.

 7. Драч І. Післямова до зб. В.Стуса // Прапор.-1989.-№ 4.

 8. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя.-К.,1990.

 9. Неділько В. Василь Стус: доля, життя, поезія // УМЛШ.-1992.-№ 1, 2.

 10. Плющ Л. “Вільготно гойдається зламана віть”// СіЧ.-1991.-№ 5.

 11. Харчук Р. “Хто єси? Живий чи мрець?”// СіЧ.-1993.-№ 5.

 12. Коцюбинська М. “На цвинтарі розстріляних ілюзій”// СіЧ.-1990.-№ 6.

 13. Стус Д. Життя і творчість В.Стуса.-К.,1992.

 14. Васильченко-Каверіна н. Поетичний світ Василя Стуса (специфіка його творення) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007.Практичне заняття № 2 

Тема: Роман М. Стельмаха "Правда і кривда "

План:

 1. М. Стельмах – літописець українського села. Проблематика роману „Правда і кривда”. Особливості сюжету і композиції.

 2. Образна система.

 3. Стиль, мова твору.Питання для самостійного опрацювання:

 1. Назвіть твори М. Стельмаха про село. Які події в них змальовані?

 2. Який період зображений у романі „Правда і кривда”?

 3. Яку роль виконують засоби ретроспективи у творі?

 4. Які проблеми в ньому порушені?

 5. Які основні сюжетні лінії роману?

 6. Чому критики визначають його жанр як "політичний роман"?

 7. Яка риса домінує в характері Марка Безсмертного? Якими засобами
  користується письменник при творенні його образу?

 8. Які риси індивідуального стилю митця?


Література:

 1. Якубенко М. Гуси-лебеді над його життям // Київ. - 1992. - № 5.

 2. Килимник О. З вершини літ. - К., 1988.

 3. Гуцало Є. Хліб і сіль народного життя // Дніпро. - 1982. - № 5.

 4. Моренець В. Сіяч // Вітчизна. - 1986. - № 10.

 5. Рильський М. Статті про літературу. - К.1980.

 6. Кирилюк Є. Слово, віддане народові. - К., 1972.

 7. Штонь Г. Літописець українського села // Літературна Україна. - 1987. -
  19 червня.

 8. Українські радянські письменники. - К., 1984.

 9. Семенчук І. Михайло Стельмах. - К., 1982.

 10. Штонь Г. Романи Михайла Стельмаха. - К., 1985.

 11. Пінчук С. Біля джерел ліро-епосу М. Стельмаха // УМІЛШ. - 1987. - №5.

 12. Марко В. Роман Михайла Стельмаха Кров людська – не водиця // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007.

 13. Плачинда С. Його барокко – скарб національний // Літературна Україна. – 2007. – 7 черв.

Практичне заняття № 3
Тема: Роман П.Загребельного “Роксолана” в контексті української історичної прози 70-80-х років

План:

 1. Феномен П.Загребельного в українському письменстві 60-80-х років. Обшири творчості.

 2. Роман П.Загребельного “Роксолана” в контексті української історичної прози 70-80-х рр.

 3. Роман “Роксолана”: проблематика, образи.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які основні тематичні пласти творчості П.Загребельного?

 2. В яких творах письменника відтворена складна доля жінки?

 3. У чому полягає своєрідність трактування Загребельним особистості Роксолани?

 4. Якими іменами нагороджена головна героїня роману?

 5. Які особливості композиції твору?

 6. Яким було ставлення Роксолани до Сулеймана?


Література:

 1. Загребельний П. Втішання історією: Післяслово до роману “Роксолана”// Неложними устами. - К., 1981.

 2. Дончик В. Істина-особистість: Проза П.Загребельного. - К., 1984.

 3. Жулинський М. Сповідь на вершині безсмертя (Про роман П.Загребельного “Я, Богдан”) // Література і сучасність. - Вип.ХVІІ. - К., 1984.

 4. Компан О. “Лелеко, лелеко, понеси мене далеко…”(Над сторінками історичного роману “Роксолана”) // Літературна Україна. - 1981. - 30 жовтня.

 5. Слабошпицький М. З книги століть, з голосу історії // УМЛШ. - 1986. - № 4.

 6. Слабошпицький М. Павло Загребельний // Письменники Радянської України. Вип. 12. - К., 1986.

 7. Фащенко В. Павло Загребальний. Нарис творчості. - К., 1984.

 8. Єфімов Л. “Кримінальна справа” проти одного… роману // Літературна Україна.-1994. - 17 лютого.

 9. Сергійчук В. Роксолана в літературі та історії // Наука і суспільство. - 1988. - № 7.

 10. Слабошпицький М. Тріумф і трагедія Роксолани // Радуга. - 1982. - № 3.

 11. Охріменко П. Плідність творчого вимислу // Прапор. - 1981. - № 9.

 12. Брюгген В. Настя, Хурем, Роксолана // Дніпро. - 1981. - № 3.

 13. Марко В. Особливосты внутрышнього монологу й художнього мислення в творах П. Загребельного // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007. 


Твори для обов’язкового прочитання

 1. М.Вінграновський. Поезії.

 2. О. Гончар. "Собор". "Чорний яр".

 3. Є.Гуцало. Збірки оповідань.

 4. І.Дзюба “Інтернаціоналізм чи русифікація?”

 5. І.Драч. "Нiж у сонцi". "Чорнобильська мадонна" .

 6. В.Дрозд. «Острів у вічності». “Білий кінь Шептало”. «Убивство за сто тисяч американських доларів».

 7. П.Загребельний. "Я, Богдан". "Роксолана". "Диво".

 8. І.Калинець. Поезії

 9. Л.Костенко. Поезії. "Маруся Чурай".

 10. Ю.Мушкетик. "Рубіж"

 11. Д.Павличко. Поезії, цикл "Таємниця твого обличчя".

 12. І.Світличний

 13. В.Симоненко. Поезії. "Казка про Дурила".

 14. М.Стельмах. "Правда і кривда"

 15. В.Стус. Лірика. «Феномен доби».

 16. Григір Тютюнник. Збірки оповідань.

 17. Б.Харчук. "Кревняки".

 18. В.Шевчук. «Дім на горі».


Рекомендована література

Основна

  1. Білецький О. Зібрання праць: У 5 т. – К., 1967.

  2. Боровська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 1.

  3. Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа... -- К., 1997.

  4. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997.

  5. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 1998.

  6. Дончик В.Г. Український радянський роман: Рух ідей і форм / В.Г.Дончик. – К., 1987. – С. 345.

  7. Живиця: Хрестоматія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1998.

  8. Жулинський М. Із забуття в безсмертя. – К., 1990.

  9. Історія української літератури ХХ ст. За редакцією В.Дончика: У 2 кн. – К., 1998.

  10. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

  11. Молоде вино: Антологія поезії. – К., 1995.

  12. Наєнко М. Українське літературознавство. - К., 1997.

  13. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

  14. Рудницька М. Новий етап жіночого руху // Слово і час. – 1999. – №9. – С.71-73.

  15. Харчук Р. Покоління постепохи (Проза) // Дивослово. – 1998 --. № 1.

  16. Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.

17. Яшина Л. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс: Монографія / Любов Яшина. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 176.
Додаткова

1. Брюховецький В. Ліна Костенко: - К., 1990.
2. Галицька Р. Образ міста у творчості поетів-шістдесятників. – Дзвін. - № 10. – 2003. – с. 150 – 151.
3. Доній О. Смерть шістдесятництва // Свобода, - 16 лютого 2002. – с. 13 – 18.
4. Драч І.Ф. Храм Сонця: Поезія. – К.: Рад. письменник, 1988. – 125с.
5. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва. – Слово і час. - № 12. – 2001. – с. 26 – 42.
6. Ільницький М.М. Іван Драч: Нарис творчості. – К.: Рад. письменник, 1986. – 221 с.
7. Ільницький М. Дмитро Павличко. – К., 1985.
8. Історія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. Кн. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1998. – 456 с.
9. Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника: літ.-критич. нарис. – К.: Рад. письменник, 1989. – 332 с.
10. Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом // Українська мова та література. – № 16. – 2003. – с. 1 – 32.
11. Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом // Українська мова та література. – № 39 – 40. – 2003. – с. 1 – 64.
12. Костенко Л. В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559с.
13. Крижанівський С. На магістралі віку // Вітчизна. – № 8. – 1967. – с. 130 – 132.
14. Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 3. – 2002. – с. 96 – 100.
15. Ліна Костенко: Навчальний посібник – Хрестоматія / Ідея, упорядкування, інтерпретація творів Григорія Клоченка. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 320 с.
16. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.
17. Медвідь В. Шістдесятництво: міт. і реальність // Укр.. проблеми. – № 1. – 1997. – с. 108 – 113.
18. Поезія. Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. / За ред. А.Я. Бельдій. – Київ, 1998. – 123 с.
19. Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція / На святі надій: есеї, літературно-критичні статті. – Київ. – 2002. – с. 64 – 80.
20. Світличний І. О. У мене – тільки слово/ Ред. рада: В. Шевчук та ін. – Харків: Фоліо, 1994. – 431 с. 
Питання до заліку

 1. Творчість письменників-шістдесятників. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ ст.

 2. Значення творчості прозаїків-шістдесятників у розвитку української літератури.

 3. Значення творчості поетів-шістдесятників у розвитку української
  літератури.

 4. Праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.

 5. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка, художня своєрідність його поезії, соціальні й естетичні орієнтири (цикл "Таємниця твого обличчя" та ін.). Проблематика поезії Д.Павличка останніх років.

 6. Творчий доробок Ліни Костенко.

 7. Феміністичні мотиви у творах Ліни Костенко.

 8. Проблема духовності людини й народу в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". Композиція, образи, стильові ознаки твору.

 9. Неоромантична поезiя В.Симоненка i М.Вiнграновського ("Тиша i гpiм", "Земне тяжiння" i "Атомні прелюди").

 10. Особливостi сатири В.Симоненка ("Казка про Дурила").

 11. Художня неповторність лірики М.Вінграновського. Еволюція поетичного світобачення. Драматизм громадської та інтимної лірики поета.

 12. Творчiсть Олеся Гончара.

 13. Морально-етична проблематика, викривальний пафос, спрямований проти духовного браконьєрства, національного нігілізму, інших вад людини й суспільства у творчості Олеся Гончара ("Собор", "Чорний яр" та ін.)

 14. Павло Загребельний. Дiалог з Україною в романi "Я, Богдан".

 15. Трагiчна доля оборонцiв Украiни В.Стуса, І.Світличного, Є.Сверстюка, М.Руденка, I.Калинця, Лiни Костенко.

 16. Життєвий і творчий шлях Василя Стуса.

 17. Поети-правозахисники (В.Стус, І.Світличний, І.Калинець).

 18. Оксимороннiсть віршів про кохання i тюремне "смертеiснування" В.Стуса.

 19. Війна в оповiданнях Григора Тютюнника, Є.Гуцала, В.Дрозда.

 20. Новелістика оповідань Є.Гуцала.

 21. Розкриття гострих морально-етичних проблем у новелістиці Григора Тютюнника. Стильові особливості творів письменника.

 22. Земля і люди. Тривога за майбутнє годувальниці: "Правда і кривда" М.Стельмаха, "Кревняки" Б.Харчука, "Рубіж" Ю.Мушкетика.

 23. Відродження національної пам’яті в історичному романі П.Загребельного «Я.Богдан».

 24. Історична проза Павла Загребельного. Роман "Диво". Своєрідність побудови, схрещення часових площин. Проблеми мистецтва в романі. Образи князя Ярослава, зодчого Сивоока.

 25. Виникнення "Самвидаву" і етапи його розвитку.

 26. Творчий доробок Володимира Дрозда.

 27. Роман В.Дрозда «Острів у вічності».

 28. “Химерність” творів В.Дрозда. Ідейно-художній аналіз збірки “Білий кінь Шептало”. Використання засобів умовності.

 29. Творчість Івана Драча.

 30. Шлях I.Драча вiд поеми-феерiї "Нiж у сонцi" до "Чорнобильської мадонни" .


Завдання для модульного контролю

І варіант

 1. Значення творчості прозаїків-шістдесятників у розвитку української літератури.

 2. Д.Павличко – майстер сонетної форми.

 3. Назвіть складові кожної сюжетної лінії роману у віршах «Маруся Чурай».


ІІ варіант

  1. Праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.

  2. Образ України в поезії Василя Симоненка.

  3. У чому новаторство поезії Івана Драча?


ІІІ варіант

 1. Поети-правозахисники (В.Стус, І.Світличний, І.Калинець).

 2. "Чорнобильська мадонна" в контексті літератури свого часу (сподіваність
  чи несподіваність появи, своєрідність).

 3. Ліричний герой в поезії І.Калинця.


ІV варіант

 1. Творчість Івана Драча.

 2. Еволюція поетичної творчості М.Вінграновського.

 3. Які основні мотиви поезії В.Стуса?


V варіант

 1. Життєвий і громадський подвиг Василя Стуса. Поет у колі "шістдесятників“.

 2. Образна система роману М.Стельмаха «Правда і кривда».

 3. В чому виявляється драматизм образу Володьки Лободи з роману О.Гончара "Собор"?

Карта самостійної роботи студента

  1. Робота з підручниками.

  2. Робота з навчальними посібниками.

  3. Робота з першоджерелами.

  4. Підготовка і захист рефератів.

  5. Ведення конспектів наукових статей.

  6. Робота з художніми текстами.

Обов’язкові

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій.

Активна участь у різних видах аудиторних занять.

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

Активна участь у практичних заняттях. Перевірка правильності виконання завдань.

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять. Виконання домашніх завдань.

Активна участь у практичних заняттях. Перевірка правильності виконання домашніх завдань.

4. Підготовка до модульних контрольних робіт

Написання контрольних робіт. 

                          ^ Завдання для самостійного опрацювання

5. Написання реферату (есе) за заданою тематикою.

Захист реферату під час практичних занять.

6. Робота з художніми текстами.

Демонстрація знань художніх текстів під час практичних занять і заліку.


Теми рефератів

 1. Характер конфлікту в романі О.Гончара “Собор”.

 2. Еволюція жанру балади у творчості І.Драча.

 3. В.Стус: творчість і доля.

 4. Драматична доля жінки в романах П.Загребельного “Євпраксія”, “Роксолана”: спільне, відмінне.

 5. Дитячі твори М.Вінграновського.

 6. Соціально-критичне осмислення минулого і сучасного у романі О.Гончара “Собор”.

 7. Морально-етична проблематика малої прози Григора Тютюнника.

 8. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка.

 9. Оригінальність поетичного світу І. Драча.Похожие:

Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників»
Хх століття, які проявили національну свідомість І моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Даний феномен у культурі був...
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма обміну майбутніх лідерів (flex)
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України. Програма дає можливість українським школярам протягом одного навчального року...
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрізвище, ім’я, по батькові
Визначення обсягу навчального матеріалу (програма, набуті знання в попередніх класах)
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconВід 17. 05. 2012 р. Скорегований графік навчального процесу 3 – го...
Скорегований графік навчального процесу 3 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconВід 17. 05. 2012 р. Скорегований графік навчального процесу 4 – го...
Скорегований графік навчального процесу 4 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПрограма курсу І плани семінарських занять з «Археології» для студентів...
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 2 го курсу бакалавріату у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 2 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 1-го курсу магістратури у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 1-го курсу магістратури у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconСкорегований графік навчального процесу 1 го курсу бакалавріату у 2012 2013 навчальному році
Скорегований графік навчального процесу 1 – го курсу бакалавріату у 2012 – 2013 навчальному році
Програма навчального курсу «Поетичне ґроно шістдесятників» iconПитання з історії української культури
Поняття «культура», «українська культура», «культура України» в контексті навчального курсу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница