Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей


НазваниеКонспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей
страница1/5
Дата публикации26.06.2013
Размер0.79 Mb.
ТипКонспект
vb2.userdocs.ru > География > Конспект
  1   2   3   4   5
МІнІстерство освІти УкраЇни

Донецька державна АкадемІЯ управлІннЯ
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
Міжнародна економіка
для студентів всіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Донецьк - 2000

УДК

Бурега В.В., Батченко Л.В., Ткаченко О.Г. Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка”. Навчальний посібник. Донецьк, ДонДАУ, 2000.
В учбовому посібнику розглядаються теоретичні основи і сучасна структура світової економіки, механізм і тенденції розвитку міжнародного руху факторів виробництва, особливості і характерні риси економіки США, країн Західної Європи, Японії, країн, що розвиваються, місце України в системі світового господарства.

Учбовий посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей як денної, так і заочної форм навчання.
Рецензенти: Ю.В. Макогон, д.е.н., професор

Б.Г. Шелегеда, д.е.н., професор
Обговорено і схвалено на засіданні кафедри “Менеджмент зовнішньоеокономічної діяльності”.

Протокол № від


© Донецька державна академія

управління, 2000

ЗМІСТ
Вступ

^

Тема 1. Теоретичні основи курсу міжнародної економіки

 1. Предмет, метод та структура курсу

 2. Теоретичні школи економічної думки та їх використання в міжнародній економіці

 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція^
Тема 2. Міжнародний розподіл факторів виробництва
 1. Поняття факторів виробництва в міжнародній економіці

 2. Загальна схема національної економіки з урахуванням міжнародного фактору

 3. Міжнародний розподіл факторів виробництва


Тема 3. Світове господарство та міжнародні економічні відносини


 1. Світовий ринок та міжнародний рух товарів

 2. Світове господарство та міжнародний рух факторів виробництва

 3. Міжнародна економіка та її структура

 4. Характер та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин


Тема 4. Міжнародна торгівля, форми, методи та тенденції розвитку


 1. Класичні теорії міжнародної торгівлі

 2. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі

 3. Методи регулювання міжнародної торгівлі^

Тема 5. Міжнародний рух робітничої сили, форми, методи регулювання та тенденції розвитку
 1. Поняття міжнародної трудової міграції

 2. Характеристика основних потоків трудової міграції

 3. Державне регулювання процесів міжнародної трудової міграції


Тема 6. Міжнародний рух капіталу та його місце в міжнародній економіці


 1. Поняття міжнародного розподілу і руху капіталу

 2. Поняття прямих та портфельних інвестицій

 3. Міжнародні корпорації та їх роль у міжнародному русі капіталу


Тема 7. Міжнародний рух технології, НТП в міжнародному економічному просторі


 1. Технологія як фактор виробництва та значення її міжнародного переміщення

 2. НТП та його значення для розвитку міжнародної торгівлі

 3. Механізм міжнародного передавання технологіїТема 8. Міжнародна економічна інтеграція


 1. Передумови та цілі розвитку інтеграційних процесів

 2. Типи інтеграційних об’єднань

 3. Принципи оцінки інтеграціїТема 9. Світова валютна система та міжнародний кредит


 1. Поняття міжнародної валютної системи

 2. Еволюція міжнародних валютних відносин

 3. Європейська валютна система

 4. Міжнародний кредитно-фінансовий ринокТема 10. США та їх місце в системі світового господарства


 1. Основні фактори розвитку США в історичному контексті.

 2. Етапи післявоєнного розвитку США.

 3. Основні риси американської економіки.Тема 11. Західна Європа в системі світового господарства


 1. Загальна характеристика країн Західної Європи та особливості їх економічного розвитку.

 2. Етапи післявоєнного розвиту Західної Європи.Тема 12. Особливості економічного розвитку Японії та її місце в системі світового господарства


 1. Природно-історичні особливості економічного розвитку економіки Японії.

 2. Післявоєнний розвиток економіки Японії.

 3. Особливості структури та організації галузей економіки.Тема 13. Країни, що розвиваються в міжнародній економіці


 1. Загальна характеристика місця країн, що розвиваються у світовій економіці.

 2. Особливості ринку країн, що розвиваються.Тема 14. Україна в системі світового господарства: перспективи розвитку


 1. Формування в Україні економіки ринкового типу.

 2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з державами світу та напрямки їх майбутнього розвитку


Список використаної літератури

Тема 1. Теоретичні основи курсу міжнародної економіки
  1   2   3   4   5

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни «Облік І аудит»
Для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту» Для студентів денної...
Мескон М. Л., Альберт М., Хедоури Р. Основы менеджмента: Пер с ангд. М.: “Дело”, 1992. сір. 28-30, 62-77, 81-84
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconРеферат з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему : «Глобальна продовольча проблема людства»

Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни “ Охорона праці” (для слухачів фпк)
Затверджено на засіданні кафедри “Технології, організації І охорони праці в будівництві”
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни для курсантів І слухачів галузі знань...
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», професійного...
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни «Маркетинг вторинних ресурсів»
Вторичное сырье – сырье, которое выделяется на определенной ступени производства, индивидуального потребления; повторно вводится...
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни “ Основи охорони праці” Затверджено...
Цель охраны труда обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconКурс лекцій з біохімії розділ «біохімія ферментів» для студентів...
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Біохімія ферментів» / укладачі: Л.І. Гребеник, І. Ю. Висоцький. – Суми: Сумський державний університет,...
Конспект лекцій з дисципліни  Міжнародна економіка  для студентів всіх спеціальностей iconМ. П. Кочерган Загальне мовознавство
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница