Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов)


Скачать 23.76 Kb.
НазваниеВимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов)
Дата публикации23.06.2013
Размер23.76 Kb.
ТипУрок
vb2.userdocs.ru > География > Урок
Вимоги до успішного уроку (О.О. В’ялов)

 

МЕТА уроку не тільки сформульована і донесена до учнів, а й орієнтована на РОЗВИТОК і ВИХОВАННЯ учня безпосередньо на уроці. Відтак – урок орієнтований на розвиток і виховання ОСОБИСТОСТІ з притаманними їй властивостями – мисленням, мовленням, цілеспрямованістю, самостійністю.

1. Мета = розвиток + виховання

 

 

Навчання не має за мету надання учневі певного обсягу інформації, а, передусім, розвиток і виховання учня як особистістості в процесі переробки, усвідомлення і застосування інформації. Тобто інформація є не кінцевим, а стартовим аспектом уроку

2. Інформація = старт, а не фініш

 

Розвиток мислення в процесі переробки, усвідомлення і застосування інформації спрямований на формування спроможності учнів виконувати операції

1)     порівняння

2)     класифікації

3)     узагальнення

4)     систематизації

5)     аналізування

6)      синтезування

7)     інтерпретування (тлумачення, пояснення значення невідомих слів, понять, термінів)

8)     трансформування (перенесення досвіду з однієї галузі життя, навчання до іншої)

9)     індукції / дедукції

 

3. Мисленеві операції

 

Головними стають не самі по собі  „знання” (як набір тих чи інших фактів), а вироблення і вдосконалення прийомів (алгоритмів) самостійної навчальної діяльності учнів таких, як:

1)     робота з текстом (підручником  та іншими джерелами інформації)

2)     написання письмових робіт (творів, критичних статей, рефератів, конспектів тощо)

3)     робота з довідковою літературою (особливо задля формування понять, інтерпретації незнайомих термінів)

4)     виконання власних досліджень, експериментів, пошукової роботи

5)     робота з самоконтролю та самокорегування (самоперевірка, робота над помилками)

6)     оцінювальна діяльність (розробка адекватних критеріїв оцінки процесу або результату діяльності, самооцінювання, самоаналіз)

7)     робота з цілепокладання та планування власної діяльності

8)     виховання самовідповідальності за  власні дії та їх результати

 

4. Алгоритми самонавчання

 

Мотивація учнів на учіння відбувається не через примус і загрози покарання, а через створення навчальної проблеми („пізнавального конфлікту”). Урок, що не містить подібної „проблеми” (або ж „конфлікту”) не є ефективним з позицій навчання, оскільки освіта не може набуватися штучно, в неприродний спосіб

5. Мотивація через навчальну проблему

 

 

Похожие:

Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconСамоаналіз фрагменту уроку української мови, проведеного
...
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconВимоги до оформлення списку літератури
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconВимоги до процедури захисту кваліфікаційних робіт
Захист кваліфікаційних робіт відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (дек) І регламентується...
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconЛекція 2 Математичні вміння І навички, що повинні бути сформовані...
Вимоги до формування розумових дій, що забезпечують високу ефективність навчання вмінням І навичкам Л. М. Фрідмана
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconКонспекти уроків мови та уроків літератури з виділеними фрагментами
Студент має познайомитися із загальною оцінкою його роботи та зауваженнями в день проведення уроку
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconВимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей будуть опубліковані у спеціалізованому збірнику матеріалів конференції «Молодь за права споживачів»
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconСтруктурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності
Створення психологічного настрою на робота, збудження інтересу до майбутньої навчальної діяльності, створення сприятливої емоційної...
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) icon25. Урок как форма организации обучения. Педагогические требования к уроку
...
Вимоги до успішного уроку (О. О. В’ялов) iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница