Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8


Скачать 446.85 Kb.
НазваниеПерелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8
страница1/3
Дата публикации14.02.2014
Размер446.85 Kb.
ТипРеферат
vb2.userdocs.ru > География > Реферат
  1   2   3
ТЕМА 8. Система комплексного економічного аналізу і пошук резервів підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва. (2 год.).

 1. Визначення системного аналізу та його задачі.

 2. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

 3. Зміст комплексного аналізу, характеристика блоків комплексного економічного аналізу.

 4. Інформаційна модель виробничо-господарської діяльності.

 5. Поняття та класифікація резервів.


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 8.

 1. Визначте сутність поняття системний підхід.

 2. Визначте сутність поняття системний аналіз.

 3. З’ясуйте зміст методології системного аналізу.

 4. Визначте сутність поняття об’єкт системного аналізу в теоретичному аспекті.

 5. Визначте сутність поняття об’єкт системного аналізу в прикладному аспекті.

 6. .З’ясуйте кількість етапів проведення комерційного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств.

 7. Визначте мету комплексного економічного аналізу.

 8. Визначте зміст комплексного економічного аналізу.

 9. Охарактеризуйте основні блоки комплексного економічного аналізу.

 10. З’ясуйте подвійний зміст поняття резерви.


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 8.

 1. Охарактеризуйте внутрішньогосподарський аналіз як складову комплексного економічного аналізу.

 2. Охарактеризуйте зовнішній фінансовий аналіз як складову комплексного економічного аналізу.

 3. Обґрунтуйте необхідність дотримання спеціальних вимог при проведенні міжгосподарського порівняльного аналізу.

 4. Визначте етапи проведення міжгосподарського порівняльного аналізу.

 5. Охарактеризуйте 1,2,3 та 4 блоки інформаційної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства.

 6. Охарактеризуйте 5,6 та 7 блоки інформаційної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства.

 7. Охарактеризуйте 8,9,10 та 11 блоки інформаційної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства.

 8. Визначте якими показниками характеризується інтенсивність використання ресурсів підприємства.

 9. Визначте якими показниками характеризується ефективність використання ресурсів підприємства.

 10. ^ З’ясуйте за якими ознаками класифікують резерви виробництва і виявіть спільні риси з класифікацією факторів.


Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8.
На підставі знань про типи економіко-математичних моделей, що використовуються в економічному аналізі самостійно скласти моделі відповідно до вказаного варіанту (розшифрувати позначення, наприклад П-прибуток, Оф-основні фонди, Кп-кількість персоналу і т.д.).
Варіант 1.

 1. Двохфакторна мультиплікативна модель.

 2. Трьохфакторна адитивна модель.


Варіант 2.

 1. Трьохфакторна мультиплікативна модель.

 2. Двохфакторна адитивна модель.


Варіант 3.

 1. Двохфакторна кратна модель.

 2. Трьохфакторна змішана модель.


Варіант 4.

 1. Чотирьохфакторна мультиплікативна модель.

 2. Чотирьохфакторна змішана модель.


Варіант 5.

 1. Чотирьохфакторна адитивна модель.

 2. Двохфакторна мультиплікативна модель.


Варіант 6.

 1. П’ятифакторна змішана модель.

 2. Двохфакторна адитивна модель.


Варіант 7.

 1. П’ятифакторна адитивна модель.

 2. Двохфакторна змішана модель.


Варіант 8.

 1. Двохфакторна кратна модель.

 2. Чотирьохфакторна адитивна модель.


Варіант 9.

 1. Трьохфакторна змішана модель.

 2. Чотирьохфакторна мультиплікативна.


Варіант 10.

1. Трьохфакторна мультиплікативна модель.

2. П’ятифакторна адитивна модель.
Термінологічний словник ключових понять з теми 8.

 1. Системний підхід.

 2. Системний аналіз.

 3. Методологія системного аналізу.

 4. Об’єкт системного аналізу.

 5. Комерційний аналіз.

 6. Внутрішньогосподарський економічний аналіз.

 7. Міжгосподарський порівняльний аналіз.

 8. Інтенсивність.

 9. Ефективність.

 10. Резерви виробництва.

Перелік контрольних питань з теми 8.

 1. Визначте у чому відмінність понять системний підхід та системний аналіз.

 2. З’ясуйте зміст методології системного аналізу.

 3. Визначте відмінність поняття об’єкт системного аналізу в теоретичному та прикладному аспекті.

 4. Визначте мету та зміст комплексного економічного аналізу.

 5. Охарактеризуйте основні блоки комплексного економічного аналізу.

 6. Зробіть аналіз блоків інформаційної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства.

 7. Визначте якими показниками характеризується інтенсивність використання ресурсів підприємства.

 8. Визначте якими показниками характеризується ефективність використання ресурсів підприємства.

 9. З’ясуйте подвійний зміст поняття резерви.

 10. З’ясуйте за якими ознаками класифікують резерви виробництва і виявіть спільні риси з класифікацією факторів.


Тестові завдання з теми 8.

1. Системний підхід - це:

А) Сукупність необхідних методів, знань і дій для вирішення проблем підприємства;

В) Характеристика компонентів наукового дослідження, його об'єкту і предмета;

С) Правильні варіанти А) і В);

D) Уміння правильно використовувати спеціальні методи і прийоми економічного аналізу.
2. На якому етапі комерційного аналізу будують загальну модель досліджуваної системи на підставі інформації, отриманої на попередніх етапах?

А) На четвертому;

В) На п'ятому;

С) На третьому;

D) На другому.
3. За якою ознакою резерви класифікую, як явні і приховані?

А) По місцю виникнення;

В) По характеру впливу на результати виробництва;

С) По термінах використання;

D) За способом виявлення.
4. Продуктивність праці відноситься до показників, які характеризують, :

А) Оборотність;

В) Правильна відповідь А) і D);

С) Інтенсивність використання виробничих ресурсів;

D) Ефективність використання виробничих ресурсів.
5. Системний аналіз - це:

А) Характеристика компонентів наукового дослідження, його об'єкту і предмета;

В) Сукупність необхідних методів, знань і дій для вирішення проблем підприємства;

С) Уміння правильно використовувати спеціальні методи і прийоми економічного аналізу;

D) Усі варіанти правильні.
6. За якою ознакою резерви класифікують як, резерви організації виробництва, технології, матеріальних постачань, організація управління, якості продукції?

А) По процесу виробництва;

В) За способом виявлення;

С) По напрямах удосконалення;

D) По термінах використання.
7. Об'єм продукції (наданих послуг, виконаних робіт) відноситься до показників:

А) Ефективності використання виробничих ресурсів;

В) Характеризує оборотність;

С) Інтенсивність використання виробничих ресурсів;

D) Правильні відповіді А) і С).
8. Методика системного аналізу - це:

А) Характеристика компонентів наукового дослідження, його об'єкту і предмета;

В) Уміння правильно використовувати спеціальні методи і прийоми економічного аналізу;

С) Сукупність необхідних методів, знань і дій для вирішення проблем підприємства;

D) Немає правильної відповіді.
9. За якою ознакою резерви класифікують як резерви поліпшення використання трудових ресурсів, засобів і предметів праці?

А) По процесах виробництва;

В) По місцю освіти;

С) По термінах використання;

D) По характеру впливу на результати виробництва.
10. Матеріаловіддача відноситься до показників:

А) Ефективності використання ресурсів;

В) Інтенсивності використання ресурсів;

С) Екстенсивності використання ресурсів;

D) Немає правильної відповіді.
Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 8.

Задача 1.

Варіант 1.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

Коефіцієнт значимості

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Виручка, тис.грн.

105

98

110

95

123

99

4

Продуктивність праці, грн

100,2

103,2

105,4

96,5

108,5

97,3

3

Прибуток, тис.грн.

100

92

98

90

115

95

4

Рейтингова оцінка, R

?

?

?

?

?

?

-

Місце

?

?

?

?

?

?

-


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу відстаней.
Варіант 2.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

Коефіцієнт значимості

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Виручка, тис.грн.

205

180

210

150

223

190

4

Продуктивність праці, грн

100,5

105,2

105,5

93,5

106,5

98,4

3

Прибуток, тис.грн.

190

150

200

130

200

160

4

Рейтингова оцінка, R

?

?

?

?

?

?

-

Місце

?

?

?

?

?

?

-


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу відстаней.
Варіант 3.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

Коефіцієнт значимості

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Виручка, тис.грн.

125

85

105

90

120

95

4

Продуктивність праці, грн

99,2

95,2

115,4

125,5

130,5

97,3

3

Прибуток, тис.грн.

95

70

96

80

85

90

4

Рейтингова оцінка, R

?

?

?

?

?

?

-

Місце

?

?

?

?

?

?

-


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу відстаней.
Варіант 4.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

Коефіцієнт значимості

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Виручка, тис.грн.

50

47

55

40

65

45

3

Продуктивність праці, грн

165,3

150,5

170,5

168,3

130,7

140,2

2

Прибуток, тис.грн.

48

40

50

45

70

40

4

Рейтингова оцінка, R

?

?

?

?

?

?

-

Місце

?

?

?

?

?

?

-


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу відстаней.
Варіант 5.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

Коефіцієнт значимості

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Виручка, тис.грн.

70

77

67

86

90

75

3

Продуктивність праці, грн

100,2

115,2

105,4

93,5

108,5

97,3

2

Прибуток, тис.грн.

75

70

60

83

100

70

4

Рейтингова оцінка, R

?

?

?

?

?

?

-

Місце

?

?

?

?

?

?

-


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу відстаней.
Задача 2.

Варіант 6.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Рентабельність продажу,%

28

33

37

35

31

34

Обіговість запасів, днів

10,4

8,3

8,8

7,4

6,1

6,8

Виручка від реалізації, тис.грн

123

186

189

204

154

134

Сума місць

?

?

?

?

?

?


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу суми місць.
Варіант 7.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Рентабельність продажу,%

25

31

36

37

32

30

Обіговість запасів, днів

11,7

7,2

8,6

6,6

6,1

10,2

Виручка від реалізації, тис.грн

122

200

167

190

134

160

Сума місць

?

?

?

?

?

?


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу суми місць.
Варіант 8.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Рентабельність продажу,%

20

30

28

29

33

34

Обіговість запасів, днів

5,5

6,2

7,9

11,3

10,5

5,8

Виручка від реалізації, тис.грн

225

230

246

201

250

211

Сума місць

?

?

?

?

?

?


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу суми місць.
Варіант 9.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Рентабельність продажу,%

22

23

28

24

29

23

Обіговість запасів, днів

12

12,2

11,9

10,2

13,4

12,8

Виручка від реалізації, тис.грн

99

98

101

112

104

102

Сума місць

?

?

?

?

?

?


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу суми місць.
Варіант 10.

I. Вихідні дані

Показники

Підприємства

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Рентабельність продажу,%

25

28

31

33

29

30

Обіговість запасів, днів

6,3

8,1

8,4

6,2

6,1

7,9

Виручка від реалізації, тис.грн

312

314

315

305

299

300

Сума місць

?

?

?

?

?

?


II. Завдання до ситуації

^ На підставі динаміки фінансово-економічних показників необхідно провести комплексну оцінку діяльності підприємств за допомогою методу суми місць.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 8.

Завдання 1. Заповніть блоки яких не вистачає у комплексному аналізі діяльності підприємства відповідно варіанту.

Варіант 1.

Номер блоку

Зміст комплексного аналізу

1

Загальна характеристика підприємства, його фінансово-господарської діяльності. Визначення показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства

2
3

Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів

4
5

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6
7

Аналіз собівартості продукції

8
9

Аналіз оборотних засобів та оцінка їх використання

10
11
12

Аналіз рентабельності і фінансово-господарської діяльності підприємства

13

Узагальнююча оцінка ефективності діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

14

Виробничо-фінансова діяльність підприємства, визначення ефективності управлінських рішень


Варіант 2.

Номер блоку

Зміст комплексного аналізу

1
2
3

Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів

4

Аналіз забезпеченості матеріальних ресурсів та оцінка ефективності їх використання

5

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6
7

Аналіз собівартості продукції

8

Аналіз наявності та ефективного використання власного капіталу підприємства

9
10
11
12

Аналіз рентабельності і фінансово-господарської діяльності підприємства

13

Узагальнююча оцінка ефективності діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

14

Варіант 3.

Номер блоку

Зміст комплексного аналізу

1
2

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва

3
4
5

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6
7

Аналіз собівартості продукції

8
9

Аналіз оборотних засобів та оцінка їх використання

10
11

Аналіз фінансового стану і платоспроможності підприємства

12
13
14

Виробничо-фінансова діяльність підприємства, визначення ефективності управлінських рішень


Варіант 4.

Номер блоку

Зміст комплексного аналізу

1

Загальна характеристика підприємства, його фінансово-господарської діяльності. Визначення показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства

2
3

Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів

4
5

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6

Аналіз обсягу виробництва за складом та структурою продукції

7
8
9

Аналіз оборотних засобів та оцінка їх використання

10
11

Аналіз фінансового стану і платоспроможності підприємства

12
13

Узагальнююча оцінка ефективності діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

14

Варіант 5.

Номер блоку

Зміст комплексного аналізу

1
2

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва

3
4
5

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6
7
8

Аналіз наявності та ефективного використання власного капіталу підприємства

9
10
11

Аналіз фінансового стану і платоспроможності підприємства

12

Аналіз рентабельності і фінансово-господарської діяльності підприємства

13
14

Виробничо-фінансова діяльність підприємства, визначення ефективності управлінських рішень


^ Завдання 2. Визначте резерви у відповідності до ознак класифікації резервів та з’ясуйте спільні риси з класифікацією факторів.
Варіант 6. Яким чином класифікують резерви за строками використання та за напрямками мобілізації на базі вдосконалення.
Варіант 7. Яким чином класифікують резерви за способом виявлення та за характером впливу на фактори виробництва.
Варіант 8. Яким чином класифікують резерви за місцем утворення та за моментами процесу праці.

Варіант 9. Яким чином класифікують резерви за способом виявлення та за напрямками мобілізації на базі вдосконалення.
Варіант 10. Яким чином класифікують резерви за характером впливу на фактори виробництва та за місцем утворення.

  1   2   3

Похожие:

Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних...
«Цивільний захист та охорона праці в галузі». Тематика індивідуальних завдань носить комплексний характер – тобто включає теоретичні...
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconVііі. Індивідуальна робота тематика індивідуальних науково-дослідницьких завдань
Новаторське змалювання Другої світової війни в повісті «Огненне коло» І. Багряного та романах А. Дімарова
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconТеми для самостійної роботи (рефератИ) кримінальне право
Потерпілий від злочину та предмет злочину – елементи, що характеризують об’єкт злочину
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 icon№1. Повторення вивченого в початкових класах 9 год
Тематична – 4, перевірка теми – 4, зошит – 4, рм – 13, читання мовчки( до теми №3), письмовий переказ (до теми №4), усний переказ...
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 icon7 клас
Тематична – 3; перевірка теми – 3; рм – 8; зошит – 4; читання мовчки (до теми №2); діалог(до теми №3); письмовий переказ (до теми...
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconЗавдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 5
Типи економіко-математичних моделей та основні прийоми моделювання факторних систем
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 icon22 февраля 2013 года
Модельное агентство, и профессиональная Школа Моделей и Детская Студия Моделей. Особое значение мы придаем творческому развитию детей....
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconГотуємося до перед захисту
Ндивідуальний план з відмітками наукового керівника про вчасність виконання роботи, а також додається звіт за І семестр про виконання,...
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconСклади розчинів для кам’яної кладки (бн 290-74)
За видом в'яжучого будівельні розчини поділяють на прості із використанням одного виду в'яжучої речовини (цементні, вапняні, гіпсові...
Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 8 iconКалендарне планування з української мови
Тематична-3, перевірка теми- 2, рм – 8, зошит – 4, усний переказ (до теми №1), діалог (до
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница