Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3


Скачать 311.94 Kb.
НазваниеЗавдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3
страница1/2
Дата публикации14.02.2014
Размер311.94 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
  1   2
ТЕМА 3. Метод і методика економічного аналізу. (2 год.).

 1. Поняття методу економічного аналізу.

 2. Система та класифікація аналітичних показників.

 3. Поняття фактора в економічному аналізі.

 4. Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності.

 5. Методика проведення економічного аналізу.


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3.

 1. Дайте визначення методу економічного аналізу.

 2. Обґрунтуйте необхідність вибору системи показників для відображення економічних явищ та процесів.

 3. З’ясуйте необхідність вивчення причин, що вплинули на зміну тих чи інших економічних показників.

 4. З’ясуйте характерну особливість методу економічного аналізу - визначення та вимірювання взаємозв'язку між об'єктивними економічними показниками.

 5. З’ясуйте за якими ознаками проводять групування показників для аналізу господарської діяльності підприємства.

 6. Визначте сутність перевірки за формою необхідної для економічного аналізу інформації.

 7. Визначте сутність перевірки за змістом необхідної для економічного аналізу інформації.

 8. З’ясуйте зміст поняття виробничі ресурси та їх класифікацію.

 9. Дайте визначення поняття фактора як рушійної сили економічних процесів або явищ та попередника виникнення резервів виробництва.

 10. Визначте яким чином класифікують фактори в залежності від напряму дії.

Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 3.

 1. Дайте визначення поняття – технологія, та обгрунтуйте доцільність змін у технологічному процесі.

 2. З’ясуйте сутність аналітичного методу, як основного методу економічного аналізу.

 3. Окресліть коло принципів на яких ґрунтується аналіз господарської діяльності.

 4. Визначте поняття методики в цілому.

 5. З’ясуйте особливість методики економічного аналізу.

 6. Обґрунтуйте доцільність поділу методик економічного аналізу на загальну та індивідуальні.

 7. З’ясуйте послідовність етапів економічного аналізу.

 8. Охарактеризуйте основні завдання початкового (підготовчого) етапу економічного аналізу.

 9. Визначте основні завдання основного етапу економічного аналізу.

 10. З’ясуйте основні завдання завершуючого етапу економічного аналізу.

Перелік індивідуальних завдань (аналітичні огляди, анотації, тематичні реферати, розробка схем, моделей, структур тощо) з теми 3.

Завдання 1. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) кількісних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 2. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) якісних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 3. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) вартісних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 4. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) натуральних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 5. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) загальних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 6. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) специфічних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 7. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) абсолютних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 8. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) відносних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання 9. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) вихідних показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Завдання10. На базі знань вивчених раніше дисциплін, з матеріалів ЗМІ та INTERNET наведіть приклади (5-10) розрахункових показників діяльності підприємства (авіакомпанії, аеропорту, туристичної фірми чи готелю) у відповідності з класифікацією.

Термінологічний словник ключових понять з теми 3.

 1. Метод.

 2. Метод економічного аналізу.

 3. Показник..

 4. Ресурси.

 5. Технологія.

 6. Фактор.

 7. Резерв.

 8. Методика.

 9. Методика економічного аналізу.

 10. Ефективність.Тематика та зміст науково-дослідної роботи (тема 3).

Завдання 3.1.

Охарактеризувати основні фонди. Склад та структура основних виробничих фондів (на правах власності і орендованих); середньорічна вартість, виробничі потужності і площі інфраструктури (агентське обслуговування, комерційне і технічне обслуговування, представництво та ін.), їх балансова вартість; (для авіакомпанії: модифікації ПС, їх чисельність на кінець періоду, структура за терміном експлуатації ПС за типами, ступінь спрацювання, загальний наліт годин по типах ПС).

Завдання 3.2.

Охарактеризувати основні фонди соціальної сфери: лікарняні заклади, санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, спортивні споруди, житловий фонд, підсобні господарства, інші об'єкти соціальної сфери. Враховуються характеристики об'єктів (кількість ліжок, відвідувань, місць, кількість житлових будинків, кількість сімей працівників, що проживають в них, та ін.), балансова вартість основних фондів.

Завдання3.3.

Надати перелік нормативно-правових документів, статистичної, фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку на базі яких виконується завдання.

Перелік контрольних питань з теми 3.

  1. Дайте визначення методу економічного аналізу.

  2. З’ясуйте за якими ознаками проводять групування показників для аналізу господарської діяльності підприємства.

  3. Визначте сутність перевірки за формою інформації необхідної для економічного аналізу.

  4. Визначте сутність перевірки за змістом інформації необхідної для економічного аналізу.

  5. З’ясуйте зміст поняття виробничі ресурси та їх класифікація.

  6. З’ясуйте сутність поняття резерви господарської діяльності підприємства.

  7. Дайте визначення поняття – технологія, та обгрунтуйте доцільність змін у технологічному процесі.

  8. З’ясуйте сутність аналітичного методу, як основного методу економічного аналізу.

  9. З’ясуйте особливість методики економічного аналізу.

  10. Обґрунтуйте доцільність поділу методик економічного аналізу на загальну та індивідуальні.


Тестові завдання з теми 3.

1. Як класифікуються показники по економічному призначенню?

А) Результативні і факторні;

В) Позитивні і негативні;

С) Абсолютні і відносні;

D) Кількісні і якісні
2. Як класифікуються показники по ступеню синтезу?

А) Загальні і специфічні;

В) Аналітичні і звітні;

С) Узагальнюючі, приватні і допоміжні;

D) Нормативні і облікові.
3. Як називається перевірка відповідності цифр (показників), які перенесли із звітів попередніх періодів або інших документів?

А) Перевірка за формою;

В) Перевірка за змістом;

С) Перевірка арифметична;

D) Немає правильної відповіді.
4. Метод економічного аналізу - це:

А) Окремі економічні явища, процеси, проблеми і показники;

В) Діалектичний підхід і способи вивчення, виміру та узагальнення впливу чинників на зміну результатів діяльності підприємства;

С) Цілеспрямований вплив системи, що керує, на об'єкт, яким керують для досягнення поставленої мети;

D) Усі відповіді вірні.
5. Класифікація показників для вивчення причинно-наслідкових зв'язків, припускає їх розподіл на:

А) Узагальнюючі, приватні і допоміжні;

В) Вартісні і натуральні;

С) Абсолютні і відносні;

D) Результативні і факторні.
6. Як називається перевірка відповідності показників даним бухгалтерського обліку?

А) Перевірка за змістом;

В) Перевірка за формою;

С) Перевірка по зовнішньому вигляду;

D) Немає правильної відповіді.
7. Класифікація показників за використанням в галузях економіки, припускає їх розподіл на:

А) Результативні і факторні;

В) Звітні і аналітичні;

С) Директивні і розрахункові;

D) Загальні і специфічні.
8. Виберіть варіант класифікації показників по характеру числення:

А) Абсолютні і відносні;

В) Облікові і планові;

С) Нормативні і звітні;

D) Результативні і факторні.
9. Технологія - це:

А) Узагальнюючі методи і прийоми сучасної науки;

В) Розподіл, розчленовування об'єкту, що вивчається, на окремі складові;

С) Вивчення комплексних показників господарської діяльності підприємства;

D) Використання в процесі виробництва знань про способи і засоби перетворення, обробки матеріальних ресурсів з метою отримання продукції або надання необхідних послуг.
10 Як правильно називається перевірка відповідності цифр в різних формах звіту?

А) Перевірка за формою;

В) Перевірка оформлення документу;

С) Інвентаризаційна перевірка;

D) Перевірка за змістом.

^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 3.

Завдання 1. На підставі вивченого матеріалу лекції «Метод і методика економічного аналізу» заповніть вільні комірки таблиці.

Варіант 1

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності

Характеристика принципів аналітичного вивчення господарської діяльності

1

Поділ предметів або явищ має враховувати існуючі закономірності, склад, внутрішні кордони, зв’язки, функції

2
3

Пошук основної ланки у предметі

4
5

Визначає межі аналізу, ступінь його можливого поглиблення

6

Варіант 2

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності

Характеристика принципів аналітичного вивчення господарської діяльності

1
2

Послідовне, поетапне відокремлення частин, властивостей від предмета

3
4

Врахування системної побудови предмета або систем

5
6

Вибір форми аналізуВаріант 3

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності

Характеристика принципів аналітичного вивчення господарської діяльності

1

Поділ предметів або явищ має враховувати існуючі закономірності, склад, внутрішні кордони, зв’язки, функції

2

Послідовне, поетапне відокремлення частин, властивостей від предмета

3
4
5

Визначає межі аналізу, ступінь його можливого поглиблення

6

Варіант 4

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності

Характеристика принципів аналітичного вивчення господарської діяльності

1
2
3

Пошук основної ланки у предметі

4

Врахування системної побудови предмета або систем

5
6

Вибір форми аналізу


Варіант 5

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності

Характеристика принципів аналітичного вивчення господарської діяльності

1
2

Послідовне, поетапне відокремлення частин, властивостей від предмета

3

Пошук основної ланки у предметі

4
5
6

Завдання 2. На підставі матеріалів лекції «Метод і методика економічного аналізу» визначте послідовність етапів методики проведення економічного аналізу. Приклад оформлення відповідей: I – B; II – G; III – A; IV – E; V – C; VI – F; VII – D.
Варіант1

Етап

Завдання етапу економічного аналізу

I

A. Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу

II

B. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

III

C. Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного вигляду)

IV

D. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності

V

E. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

VI

F. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому

VII

G. Розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися обчислюється їх економічна ефективність


Варіант 2

Етап

Завдання етапу економічного аналізу

I

A. Розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися обчислюється їх економічна ефективність

II

B. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

III

C. Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу

IV

D. Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного вигляду)

V

E. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

VI

F. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому

VII

G. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності


Варіант 3

Етап

Завдання етапу економічного аналізу

I

A. Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу

II

B. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності

III

C. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

IV

D. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

V

E. Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного вигляду)

VI

F. Розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися обчислюється їх економічна ефективність

VII

G. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому


Варіант 4

Етап

Завдання етапу економічного аналізу

I

A. Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного вигляду)

II

B. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності

III

C. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому

IV

D. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

V

E. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

VI

F. Розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися обчислюється їх економічна ефективність

VII

G. Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу


Варіант 5

Етап

Завдання етапу економічного аналізу

I

A. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому

II

B. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності

III

C. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

IV

D. Розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися обчислюється їх економічна ефективність

V

E. Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу

VI

F. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

VII

G. Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться до порівняльного вигляду)


^ Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 3.
Завдання 1. На підставі вивченого матеріалу теми «Метод і методика економічного аналізу» визначте зміст етапів методики проведення економічного аналізу.

Варіант1.

I, III, V етапи.

Варіант 2.

II, IV, VI етапи.

Варіант 3.

II, V, VII етапи.

Варіант 4.

I, V, VI етапи.

Варіант 5.

II, III, VII етапи.

Завдання 2. На підставі вивченого матеріалу про систему та класифікацію аналітичних показників заповніть таблицю відповідно до вказаної класифікації показників. Наприклад:

^ По економічному значенню

кількісні

якісні

тривалість робочого дня

продуктивність праці

^ За формою виміру

вартісні

натуральні

обсяг виробництва в тис.грн

обсяг перевезених пасажирів, чол.

….

….


Варіант 1.

^ По використанню в галузях економіки

загальні

специфічні^ По ступеню синтезу

узагальнюючі

приватні
Варіант 2.

^ По економічному значенню

кількісні

якісні^ По характеру числення

абсолютні

відносні
Варіант 3.

^ За формою виміру

вартісні

натуральні^ За способом формування

нормативні

аналітичні
Варіант 4.

^ По використанню в галузях економіки

загальні

специфічні^ По економічному значенню

кількісні

якісні
Варіант 5.

^ По характеру числення

абсолютні

відносні^ За способом формування

нормативні

аналітичні

  1   2

Похожие:

Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема 15
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 15
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема 22
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 22
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема 1 6
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 16
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconЩо розуміють під конфліктом?
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 2
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconЗа якими критеріями класифікують переговори?
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 8
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема Нормування управлінської праці
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 4
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема Робота менеджера з документами
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconЩо розуміють під розвитком особистості?
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 1
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconТема Організація та проведення нарад І зборів
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 7
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3 iconЯкі існують особливості часу як ресурсу?
Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница