Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница5/7
Дата публикации13.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ 10.3. Модульний контроль успішності навчання (за модулями) проводиться на спеціально визначених практичних заняттях і передбачає проведення модульної контрольної роботи з урахуванням акумульованої модульної оцінки успішності навчання.

♦ Контрольна модульна оцінка успішності навчання (за результатами проведення модульного контролю) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для модульного контролю – 40 балів і 60% акумульованої модульної оцінки успішності навчання – 60 балів.

♦ Залікова модульна оцінка успішності навчання (за модулями) визначається за 100-бальною шкалою як краща (з більшою кількістю балів) з акумульованої чи контрольної модульних оцінок успішності навчання.

♦ Акумульована підсумкова оцінка успішності навчання (з курсу) визначається за 100-бальною шкалою як середня залікових модульних оцінок успішності навчання (за модулями).

♦ У випадку, якщо акумульована підсумкова оцінка успішності навчання складає не менше 60% (60 балів), заліковий кредит з курсу за бажанням курсанта може бути зарахований автоматично. В іншому випадку проводиться підсумковий контроль.

^ 10.4. Підсумковий контроль успішності навчання (за курсом) проводиться на спеціально визначених практичних заняттях або організується іншим чином і передбачає проведення підсумкової контрольної роботи з урахуванням акумульованої підсумкової оцінки успішності навчання.

♦ Контрольна підсумкова оцінка успішності навчання (за результатами проведення підсумкового контролю) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для підсумкового контролю – 40 балів і 60% акумульованої підсумкової оцінки успішності навчання – 60 балів.

♦ Залікова підсумкова оцінка успішності навчання визначається за 100-бальною шкалою як краща (з більшою кількістю балів) з акумульованої чи контрольної підсумкових оцінок успішності навчання.
^ 11. Розподіл балів, які отримують студенти
11а) денна форма навчання

Змістові модулі (ЗМ)

Теми

Залікові модулі (ЗкМ) за видами робіт

та розподіл балів, що присвоюються курсантам

Сума балів за видами

навчальної діяльності курсанта

за темами, модулями та загальна

^ Аудиторна робота

Самостійна підготовка (СРС)

ЗкМ1

ЗкМ2

ЗкМ3

ЗкМ4

ЗкМ5

^ Лекційні заняття

Практичні

заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Наукова робота

Експрес-контроль знань лекційного матеріалу

Поточне діагностичне тестування

Поточне письмове опитування

Розв’язання типових задач/ситуаційних вправ

Опрацювання питань самостійної підготовки

Виконання творчих завдань (задач/вправ)

Термінологічний аналіз ключових понять

Виконання індивідуальних завдань

Реферування наукових статей/ виконання ІНДЗ

Підготовка наукової роботи/ виконання ІНДЗ

Модуль 1

ЗМ1

Т1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

ЗМ2

Т4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Середня

к-ть балів

за модулем 1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Модульний контроль 1
ЗМ3

Т7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

ЗМ4

Т10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Т11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Середня

к-ть балів

за модулем 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Модульний контроль 2
Всього

(загальна середня к-ть

балів)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Підсумковий контроль

^ 11б) заочна форма навчання


Модулі

Змістові модулі, теми

Залікові модулі (ЗкМ) за видами робіт

та розподіл балів, що присвоюються слухачам

Сума балів

за видами навчальної діяльності слухача заочної форми навчання

^ Аудиторна робота

Самостійна підготовка (СРС)

ЗкМ1

ЗкМ2

ЗкМ3, ЗкМ4, ЗкМ5

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Виконання

модульної контрольної роботи

Оглядово-установочна лекція (відвідування, конспектування, активність, мислення, засвоєння)

Установочно-консультативне практичне заняття (відвідування, записування,

активність, мислення,

засвоєння)

Письмове опитування

Діагностичне тестування

Розв’язання типових задач/ситуаційних вправ

Виконання творчих завдань (задач/вправ)

1

1-2, теми (1-6)

5

5

10

10

10

10

50

2

3-4,

теми

7-11

5

5

10

10

10

10

50

^ Всього

балів

10

10

20

20

20

20

100

Підсумковий контроль1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница