Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг


Скачать 55.32 Kb.
НазваниеЛекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
Дата публикации10.11.2013
Размер55.32 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > География > Лекція
Лекція № 14
Тема 4. Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
План

 1. Загальні відомості.

 2. Планування потреб та розрахунки за водопостачання і послуги каналізації.

 3. Планування потреб теплової та електричної енергії.


Література:


 1. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010, стор. 112-116;

 2. Н.М. Кузнецова Основи економіки готельного та ресторанного господарства, К., Федерація профспілок, 1997., стор. 67-69;

 3. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: «Каравела», 2007., стор. 77-107.


Ключові терміни і поняття: оптова торгівля, оптові підприємства, роздрібна торгівля, посередник в комерції, біржа, контрагент.
1. Загальні відомості
Для реалізації плану надання послуг необхідна певна кількість матеріальних і енергоресурсів. Матеріально-технічне забезпечення може здійснюватися за прямими зв’язками і угодами з підприємствами-виробниками і підприємствами оптової торгівлі.

Оптова торгівля – це частина внутрішньої торгівлі, що охоплює продаж великих партій товарів підприємствами-виробниками підприємствам оптової і роздрібної торгівлі.

^ Оптові підприємства – це підприємства, які реалізують товари і послуги для подальшого їх продажу.

Роздрібна торгівля – це торгівля, яка реалізує товари і послуги кінцевому споживачеві.

Оптова торгівля включає безпосередні комерційні зв’язки між підприємствами-виробниками і споживачами.

Посередник в комерції – це особа, фірма, біржа або організація, що стоїть між виробником і споживачем товарів, і сприяє обігу товарів.

Біржа – це найбільш розвинута форма функціонування ринку. Тут укладають угоди по закупівлі, продажу цінних паперів (фондова біржа), товарів (товарна біржа), валюти (валютна біржа).

Товарна біржа – це оптовий ринок, де здійснюється торгівля сировиною і продовольчими товарами, навіть за зразками, що не запущені у серійне виробництво.

Тут встановлюються розміри мінімальних партій товарів. На біржах формуються ринкові ціни в залежності від фактичного співвідношення попиту і пропозиції.

Фондова біржа – це біржа, де за допомогою маклерів здійснюється купівля-продаж акцій і облігацій державної позики.

Там складаються курси (рівень цін) цінних паперів, вони дуже чутливі до будь-яких змін в економічному і політичному житті держави.

Загальне падіння курсів акцій називається біржовим крахом.
^ 2. Планування потреб та розрахунки за водопостачання і послуги каналізації
Послуги водопостачання готелі отримують згідно з договором водопостачання.

Контрагент – це сторона протилежна в договорі.

Визначаються права і обов’язки сторін, розрахунки і порядок оплати за воду.

До угоди додається додаток і надається акт про розмежування відповідальності за технічний стан і обслуговування водопроводу.

Планування потреб на водопостачання. Потреби у воді визначаються за лімітом водопостачання. Ліміт встановлюється як добуток виробничої програми на норму водоспоживання. Норма водоспоживання залежить від ступеню оснащеності готелю сантехнікою.

Місячна норма холодної води в житлових будинках:

3 = 9000 л
^ 9000 л = 300 л/чол

30 дн
Місячна норма гарячої води в житлових будинках:

3 = 3000 л
3000 л = 100 л/чол

30 дн
Тариф за послуги водопостачання 3 = 5 грн.

Норма скидів у каналізацію прирівнюється до норми водопостачання.

Тариф за послуги каналізації

1 м3 = 2,10 грн.
^ 3. Планування потреб теплової енергії (домашня робота)
Одиниця виміру теплової енергії – це ГКал (гігакалорія)

Теплова енергія використовується на такі цілі:

 1. опалення;

 2. гаряче постачання води (вода нагрівається до температури 60°С);

 3. для роботи системи кондиціювання повітря;

 4. для роботи системи механічної вентиляції.

Норма витрат теплової енергії на підігрів 3 гарячої води для водопостачання дорівнює 0,102 ГКал.

Вартість 1 ГКал = 5 грн.

Норма витрат теплової енергії на опалення залежить від:

 1. кліматичних умов;

 2. ступеню капітальності будівлі.

У м. Харків для обігріву 3 будівлі витрачається 0,0084 ГКал на місяць.
Електроенергія в готельному підприємстві використовується для освітлення, роботи побутових приладів, моторів, для роботи механічних систем вентиляції та систем кондиціювання повітря.

Одиниця виміру електроенергії - кіловат на годину (КВт/год).

Основні потужності ламп розжарювання:

 • 25 Вт;

 • 40 Вт;

 • 60 Вт;

 • 75 Вт;

 • 100 Вт.

При плануванні витрат потрібно знати:

 1. потужність приладів;

 2. їх кількість;

 3. час горіння на добу;

 4. дні в періоді.

Тариф встановлюється за один КВт/год.
ПРИКЛАДИ

№1

Розрахуйте витрати готелю і потреби готелю на послуги водопостачання і каналізації.

Номерний фонд:

Вища категорія, 2к, 2м 10

1 категорія, 1м 20

1 категорія, 2м 5

Запланований коефіцієнт завантаження 72%.

Об’єм скидів у системі каналізації приймається рівним обсягу водопостачання.

Норми витрат на л/добу 300 л (в т.ч. гар. – 180 л).
Всього номерів: 35 од.

Місткість:

10*2 = 20 місць

20*1 = 20 місць

5*2 = 10 місць

Всього – 50 місць

Пропускна спроможність готелю:

50 місць * 30 діб = 1500 л/д
Виробнича програма = ^ Пропускна спроможність готелю * Кзав

100%

Виробнича програма = 1500 л/д * 72% = 1080 л/д

100%

Потреби у воді = Виробнича програма * Норму водопостачання

Потреби у воді = 1080 * 300 = 324000 л = 324 м3

Витрати готелю на послуги водопостачання = 324 м3 * 5 грн. = 1620 грн.
№2

Місткість готелю – 130 місць

Коефіцієнт завантаження, % - 60%

Об’єм будівлі, тис м3 - 25, 0

1) Розраховуємо виробничу програму готелю. Для цього знаходимо можливу пропускну здатність – множимо місткість готелю на кількість днів у місяці: 130 місць * 30 днів = 3900 л/д

Потім можливу пропускну здатність множимо на коефіцієнт завантаження і ділимо на 100%:

(3900 л/д * 60 %) / 100% = 2340 л/д

2) Визначаємо витрати готелю на водопостачання. Для цього спочатку розраховуємо ліміт водопостачання – множимо норму водопостачання на виробничу програму: 230 л/ день * 2340 л/д = 538200 л = 538,2 м3

Тариф за 1м3 = 2, 20 грн.

538,2 м3 * 2,20 грн. = 1184, 04 грн.

3) Розраховуємо витрати готелю на потреби каналізації.

Норма скидів в каналізацію прирівнюється до норми водопостачання. Тариф за послуги каналізації – 81 коп. за 1м3

538,2 м3 * 2,10 грн. = 1130,22

4) Розраховуємо ліміт на гаряче водопостачання – норму витрат гарячої води множимо на виробничі програму:

2340 л/д * 140 л = 327600 л = 327,6 м3

5) Визначаємо витрати готелю на гаряче водопостачання. Для цього ліміт множимо на тариф гарячого водопостачання (1 ГКал = 75 грн.)

140 л * 75 грн. = 10500 грн.

Визначимо потреби у ГКал для підігріву:

140 л * 0,102 ГКал = 14,28 ГКал

Сума витрат на гаряче водопостачання

14,28 * 500 грн. = 7140 грн.

Знаходимо скільки ГКал необхідно для опалення. По нормі для обігріву 1м3 будівлі витрачається 0,078 ГКал на сезон. Щоб знайти скільки необхідно ГКал для обігріву 25000 м3 будівлі, треба:

0,078 ГКал * 2500 м3 = 1950 ГКал

Вартість 1 ГКал = 500 грн.

1950 ГКал * 500 грн. = 975000 грн.

Похожие:

Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconПлан Організація аналітичної роботи на підприємстві. Схема технології...
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція 18 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Аналіз авіатранспортних послуг проводять у відповідності до виділених сегментів ринку транспортних послуг
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №13 Тема заняття
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconТема 1 8
Тема 18. Аналіз обсягів якості І структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.)
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №15 Тема заняття
Тема заняття: Персонал підприємства І продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №16 Тема заняття
Тема заняття: Нормування праці. Планування чисельності персоналу. Форми І системи оплати праці. Тарифна система оплати праці
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
Лекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг iconЗавдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6
Тема інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності. (2 год.)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница