Лекція №13 Тема заняття


Скачать 66.18 Kb.
НазваниеЛекція №13 Тема заняття
Дата публикации10.11.2013
Размер66.18 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > География > Лекція
Лекція № 13
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
План


 1. Визначення, економічний зміст та функції цін.

 2. Види цін і тарифів. Права підприємств у ціноутворенні.

 3. ПДВ і акцизний податок у складі ціни.

 4. Тарифи й знижки, що застосовують готельні підприємства.

 5. Середні показники та виручка.


Література:


 1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса: учебное пособие / Ю.Ф. Волков. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005., стор. 223-252; стор. 278-295;

 2. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010, стор. 91-106 (виб.)

 3. Н.М. Кузнецова Основи економіки готельного та ресторанного господарства, К., Федерація профспілок, 1997, стор. 29-44 (виб.), стор. 53-62

 4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично–готельного підприємництва. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007, стор. 192-222


^ 1. Визначення, економічний зміст і функції ціни
Ціна – це грошовий вираз вартості одиниці товарів або послуг у грошових одиницях будь-якої держави.

^ Тариф – це ціна на послуги.

Прейскурант – перелік цін.

Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисність) товару; купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, силу конкуренції, державного контролю, економічну поведінку ринкових суб’єктів та інші суб’єктивні моменти.

Ціна складається з собівартості і прибутку. Але крім того, до складу ціни можуть входити:

 • акцизний податок;

 • ПДВ;

 • надбавки постачальницько-збутових організацій;

 • торгівельні націнки або знижки.

Ціноутворення – це процес обґрунтування та затвердження ціни і тарифів, перегляду їх рівня, співвідношення і структури.

Функції цін:

 • обліково-аналітичні (забезпечує облік результатів господарювання та їх прогнозування);

 • стимулююча (сприяє раціональному використанню обмежених ресурсів в науково-технічному прогресі, оновлення асортименту);

 • розподільча впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів в суспільстві;

 • регулююча (здійснюється збалансування між окремими виробництвами, попитом і пропозицією).


^ 2. Види цін і тарифів. Права підприємств у ціноутворенні


 1. Виробничі ціни – це ціни, за якими реалізується продукція і надаються послуги.

  1. Гуртові ціни – це ціни, за якими підприємства розраховуються між собою або з гуртовими посередниками за великі партії товарів:

 • гуртові оптові ціни підприємств;

 • гуртові оптові ціни промисловості.

  1. Закупівельні ціни – це ціни, за якими сільськогосподарські виробники продають свою продукцію фірмам.

  2. Кошторисні ціни – це ціни, які використовуються для визначення розрахункової вартості нового будівництва, реконструкції будівель та споруд, їх розширення та переоснащення.

  3. Тарифи на перевезення всіма видами транспорту та на виробничі послуги.

 1. Споживчі ціниціни на товари і послуги, що реалізуються населенню.

Роздрібні ціни – ціни, за якими населення купує товари і послуги у державній, колективній і приватній торгівлі.

Ціна «Франко» - це гуртові ціни, які встановлюються з врахуванням порядку відшкодування транспортних витрат на доставку товарів покупцеві.

Найбільш поширеними є ціни:

 • франко-вагон – станція відправлення;

 • франко-вагон – станція призначення;

 • франко-кордон.

Підприємство самостійно встановлює ціни на товари та послуги, виходячи з витрат даного підприємства та запланованої суми прибутку.

Формула ціни:

Ц = С+П,

де С – собівартість, витрати;

П – прибуток

Метод ціноутворення «Витрати + прибуток», за цим методом ціна обчислюється за формулою:

Ц = С + П + ПДВ

де С – собівартість продукції, грн.

П – величина прибутку в ціні, грн.

Прибуток визначається у відсотках до собівартості, величина яких встановлюється, виходячи із міркувань прибутковості продукції та її конкурентоспроможності. В ринковій економіці сфера застосування цього методу обмежена.

Ціни розрізняють оптові і роздрібні.

^ Оптова ціна – ціна на товари та послуги, що призначені для подальшого продажу.

Існують оптова ціна виробника і оптова ціна торговельних посередників.

^ Роздрібна ціна – ціна на товари, послуги та роботи, що призначена для реалізації кінцевому споживачеві.

Ціна виробника продукції:

Ц виробництва = С + П

Ц опт. торгов. посередників = Ц опт. підпр. + Т надбавка + ПДВ

Т надбавка = Витр. + П – це витрати і прибуток торгівельних організацій.

Ціна оптова реалізації більша за ціну оптову підприємства на величину витрат і прибутку оптових торгівельних підприємств.

^ Ціна роздрібна = Ц опт. реалізації + Т надбавка + ПДВ

ПДВ в усіх облікових і розрахункових документах виділяють окремим рядком.

Держава залишає за собою право встановлювати ціни або тарифи на базову продукцію або послуги.

Регульовані ціни – держава регулює ціни, обмежує рівень рентабельності (сума прибутку) на певні товари та послуги. Коефіцієнт регулювання може підвищуватись або знижуватись.


 1. ^ ПДВ і акцизний податок у складі ціни


Податок на додану вартість (ПДВ) є частиною новоствореної вартості, яка сплачується у держбюджет на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. ПДВ на матеріальні ресурси, основні засоби, нематеріальні активи для потреб основної діяльності по виготовленню продукції до витрат виробництва і обігу не відноситься.

ПДВ включається в ціну продукції за встановленою ставкою до оподаткованого обороту, який не включає податок на додану вартість.

Ц = С + П + ПДВ

Акцизний податок – це непрямий податок, що включається до ціни товарів.

Сума гуртової ціни підприємства і постачальницько-збутової націнки є гуртовою ціною промисловості. Постачальницько-збутова націнка включає витрати і прибуток постачальницько-збутових організацій.


 1. Тарифи й знижки, що застосовуються готельними підприємствами


В готелях існує 2 види тарифів:

1. Опублікований тариф (Published Tariff), або по-іншому:

 • фіксована ціна (Fixed cost);

 • стандартна ціна (Standard Rate);

 • ціна за стійкою (Rack Rate);

 • повний тариф вартості, ціна без знижок і т.д.

2. Корпоративна ціна (Corporate Rate), або по-іншому:

 • групова ціна (Group Rate);

 • контрактна ціна, ціна зі знижкою, тобто спеціальні розцінки на номери для тих організацій, фірм, корпорацій, з якими у готелю укладені договори на більш низькі ціни обслуговування.

В готелях широко застосовуються різні системи знижок. Надання знижок стало в останній час у готелях правилом.

Ціна може залежати від відсотка зайнятості номерів у готелі. Зрозуміло, що якщо є попит, велика кількість бажаючих оселитися, ціна навряд чи буде знижуватися, і навпаки.

Вартість також залежить від сезону й дня тижня. Є періоди високого попиту (High season) на готелі й низького попиту (Low season).

Ціна коригується й від часу доби. Прикладом цього може слугувати денне використання номеру (Day use). Щоб зменшити простій, деякі готелі дозволяють проживання у денний час (до 16.00) з оплатою в половину вартості номера. Цей прийом також можна віднести до знижок.

Ціна в готелі напряму залежить від кількості днів перебування і категорії займаних номерів. Чим більший строк перебування в готелі й чим вище категорія взятих номерів, тим більше шансів отримати знижки на проживання у майбутньому. Тут можна говорити про знижку за оптову купівлю. Більшість готелів мають спеціальні гнучкі системи знижок і програми заохочень для постійних клієнтів. Це вигідно як для гостей, так як проживання їм обходиться набагато дешевше, так і готелю, який зацікавлений у великій кількості постійних (стабільних) клієнтах, а отже, і в додатковому прибутку.

 1. ^ Середні показники та виручка


Виручка – сума грошових коштів, що надходять в касу або на розрахунковий рахунок підприємства за період (зміна, доба, тиждень, декада і т.д.)

Валова виручка – виручка від усіх джерел надходження коштів до готелю:

 • Основні послуга;

 • Оренда приміщень;

 • Додаткові послуги;

 • Виручка від наданих послуг структурними підрозділами (сауна, автостоянка, ресторан та ін.).

Структура доходів – витрати, що згруповані за джерелами надходжень і виражені у відсотках.

Ціни диференціюють в залежності від якості послуг, що надають.

Середній тариф за звітний період визначають як часту від ділення суми виручки, що отримана від надання послуг на кількість наданих послуг.

Тсер. = Вмр / Мдні
Питання для контролю знань:

 1. Яка різниця між економічними категоріями «ціна» і «тариф»?

 2. Дайте визначення оптової ціни.

 3. Назвіть види оптових цін.

 4. Які права мають підприємства у встановлені цін?

 5. Що таке валова виручка?

 6. Перерахуйте джерела виручки підприємств готельного типу.

Похожие:

Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №15 Тема заняття
Тема заняття: Персонал підприємства І продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №16 Тема заняття
Тема заняття: Нормування праці. Планування чисельності персоналу. Форми І системи оплати праці. Тарифна система оплати праці
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №17 Тема заняття
Основні терміни І поняття: мотивація трудової діяльності, витрати на робочу силу, структура зарплати, доплати, надбавки
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція 19 Тема заняття
...
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №18 Тема заняття
...
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №13 Тема заняття iconЛекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
...
Лекція №13 Тема заняття iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница