Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі


Скачать 62.55 Kb.
НазваниеЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Дата публикации10.11.2013
Размер62.55 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > Экономика > Лекція
Лекція № 19
Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
План


 1. Прибуток як фінансовий результат господарської діяльності.

 2. Поняття балансового прибутку і його склад.

 3. Розподіл прибутку.

 4. Особливості оподаткування галузі.


Література:


 1. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010, стор.278-291;

 2. Костюк В.О. Техніко – економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Навчальний посібник. – Харків: ХДАМГ, 2002, стор. 124-146;

 3. Круш П.В., Тульчинська С.О., Тульчинський Р.В., Кириченко С.О., Кривда О.В., Кавтиш О.П. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008, стор96-114.


Основні терміни і поняття: виручка, прибуток від реалізації, прибуток від основної діяльності, прибуток від допоміжної діяльності, балансовий прибуток, чистий прибуток.
^ 1. Прибуток як фінансовий результат господарської діяльності
Метою кожного підприємства є отримання прибутку. Для її досягнення підприємство продає товари, вартість яких визначається на ринку в результаті попиту. Величина вартості складається з упредметненої і живої праці.

Упредметнена праця – матеріальні витрати, енергоресурси, амортизація.

Жива праця представлена двома видами:

 • оплата праці;

 • чистий дохід підприємства.

Оплата праці – різновид витрат на виробництво. Чистий дохід є дохід підприємця до збільшення, якого він незмінно прагне. Прибуток є фінансовим результатом діяльності підприємства або підприємця. Визначається фінансовий результат шляхом зіставлення виручки від реалізації і витрат на підприємство. В результаті такого зіставлення може бути три варіанти:

 1. коли виручка від реалізації перевищує витрати на виробництво і реалізацію: фінансовий результат діяльності є прибуток. Підприємство має можливість повністю покрити витрати крім того частину прибутку направити на розширення виробництва;

 2. сума виручки від реалізації рівна сумі витрат. У підприємства нульовий результат. В даному випадку підприємство має нагоду повністю покрити витрати на виробництво і здійснювати виробничий процес в колишніх масштабах. На розширення виробництва у нього немає коштів;

 3. виручка від реалізації більше витрат виробництва. У підприємства негативний фінансовий результат, тобто збиток. Підприємство не має нагоди повністю покрити свої витрати виробництва, не кажучи про розширене відтворювання.

Показник прибутків має найважливіше значення, оскільки наявність у підприємства прибутку вже свідчить про ефект його господарської діяльності.

Ступінь такої ефективності не може бути охарактеризований одним показником прибутку, для такої характеристики використовується ціла група показників, проте важливість показника прибутку важко переоцінити.

Значення прибутку полягає в наступному:

 • наявність балансового прибутку свідчить про ефективність використовування підприємницьких фундацій, трудових та енергоресурсів;

 • прибуток має стимулююче значення. Це обумовлено тим, що прибуток використовується як джерело фінансування ряду витрат, таких як капітальні вкладення;

 • за рахунок прибутку значної частини прибуткова частина бюджетів різних рівнів, а саме в дохід бюджету за рахунок прибутку поступає податок на прибуток. Відповідно до Положень Податкового кодексу встановлюється ставка податку на прибуток підприємств:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно – 23 відсотки;

3 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21 відсоток;

З 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків;

З 1 січня 2014 року – 16 відсотків.

Завдяки прибутковій частині бюджету держава може виконати свої основні функції: господарсько-організаторську, функцію оборони і функцію управління. Окрім перерахованого отримання підприємством прибутку означає, що всі проведені товари реалізовані, тобто знайшли свого покупця.

Товар відпущений, задоволена потреба суспільства в цілому по конкретних видах продукції. Отримання прибутку підприємством означає, що його продукція користується попитом і є конкурентоздатною.
^ 2. Поняття балансового прибутку і його склад
В економічній практиці для розділення мети використовується ряд показників прибутку:

 • прибуток від реалізації;

 • прибуток від основної діяльності;

 • прибуток від допоміжної діяльності;

 • прибуток від інших видів діяльності;

 • балансовий прибуток;

 • чистий прибуток.

Балансовий прибуток – сума алгебри фінансового результату сіх видів діяльності. Балансовий прибуток використовується як для планування – як суспільно-фінансовий показник так і для розрахунку похідних фінансових показників: рівень рентабельності, розрахунку ряду фінансових коефіцієнтів і ін. Суму балансового прибутку формують три складові:

 • прибуток від реалізації робіт, послуг;

 • прибуток від реалізації майна, матеріалів, нематеріальних активів;

 • прибуток від позареалізаційних операцій.

Прибуток від основної діяльності і від допоміжної, визначається як різниця між сумою виручки від реалізації, включаючій як дохід від основної діяльності, так і дохід від допоміжного виробництва і відповідними витратами (на виробництво, реалізацію продукції від основної діяльності і затрат на допоміжну діяльність).

Прибуток від реалізації майна визначається як різниця між ціною реалізації і остаточною вартістю майна, скорегованою на величину витрат, пов’язаних з його реалізацією.
^ 3. Розподіл прибутку
Розподіл прибутку, тобто використання прибутку на ту або іншу мету важливо як підприємства, так і для народного господарства в цілому. Це обумовлено тим, що за рахунок прибутку, не тільки покриваються витрати підприємства, але і формується прибуткова частина бюджету різних рівнів.

Розподілу підлягає балансовий прибуток, який прямує на наступну мету:

 • до бюджету у виді податку на прибуток;

 • те ж у вигляді податків і обов’язкових платежів;

 • частина прибутку, що залишилася, називається чистою і використовується підприємством на власні потреби.

Основними принципами розподілу прибутку є:

частина прибутку передається в розпорядження держави і використовується їм на загальнодержавні потреби;

що залишилося – чистий прибуток знаходиться у розпорядженні підприємства;

платежі до бюджету з прибутку здійснюються відповідно до діючого законодавства, в якому затверджені нормативи відрахувань і порядок платежів. Підприємство не має права змінити ні нормативу ні порядку платежів. Відповідно до Положень Податкового кодексу встановлюється ставка податку на прибуток підприємств:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно – 23 відсотки;

3 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21 відсоток;

З 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків;

З 1 січня 2014 року – 16 відсотків;

чистий прибуток залишається у розпорядженні підприємства, розподіляється в безнормативному порядку, тобто підприємство на свій розсуд може формувати власні кошти підприємства, утворювати резервні фундації, або відразу направляти на капітальні вкладення, приріст нормативу власних оборотних засобів, утримання дитячих установ, ЖКХ та ін.;

співвідношення між накопиченою і споживчою частинами чистого прибутку встановлюється безпосередньо самим підприємством, проте величина споживаної частини, як правило, визначається по залишковому принципу, тобто як різниця між сумою чистого прибутку і накопиченою частиною (прибуток направлений на формування фундацій розвитку виробництва і фундація соціального розвитку).

Планування розподілу прибутку і чистого прибутку має велике значення для підприємства, тому здійснюється щорічно з поквартальним розбиттям.

Співвідношення у формуванні ФЕС і створення резервної фундації, як правило, обумовлені в статутах підприємства. Проте можуть біти і змінені в тому або іншому році.
^ 4. Особливості оподаткування галузі
Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняються від оподаткування:

а) прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «5 зірок», «4 зірки» і «3 зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд.
Питання для контролю знань:

 1. Сутність і види прибутків підприємства.

 2. Сутність планування прибутку підприємством.

 3. Прибутковість підприємства та його показники.

 4. Чистий прибуток підприємства та методика його розрахунку.

 5. Дайте визначення поняття «прибуток підприємства».

 6. Як визначаються наступні види прибутку: валовий прибуток, прибуток від продажу, прибуток від оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, чистий (нерозподілений) прибуток звітного періоду?

 7. Дайте визначення поняття «доходи підприємства(організації)» і приведіть їх класифікацію.

Похожие:

Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconРеферат з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «система управління...
Суопг — сукупність органів управління галуззю, які на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють цілеспрямовану планомірну...
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconТема 2 Інноваційна діяльність як об’єкт управління(6 год)
Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність організації
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція №1 ключові та предметно-математичні компетентності молодшого школяра
Ключові компетентності, що набувають молодші школярі під час опанування освітньої галузі «Математика»
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconТема: «Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов...
Мета: ознайомити студентів з методологічними аспектами в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; поглибити...
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція №13 Тема заняття
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція №15 Тема заняття
Тема заняття: Персонал підприємства І продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconЛекція: Організація охорони праці на виробництві
Закон “Про охорону праці” зобов‘язує роботодавця створити на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці...
Лекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі iconТема 2 Інноваційна діяльність як об’єкт управління
Розробник — це спеціаліст, який доводить результати досліджень до завершальної, практично реалізованої стадії
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница