Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за окр «бакалавр»Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за окр «бакалавр»
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти

1. Загальні положення
2. Структура кваліфікаційної роботи
3. Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи
Актуальність теми.
Мета і завдання дослідження.
Методи дослідження
Наукова новизна одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів.
Математика > Методичні рекомендації
412.46 Kb. 3 стр.
читать
Опрацювати методичні рекомендації до використання ппз у навчальному процесі; самостійно налаштувати роботу ппзОпрацювати методичні рекомендації до використання ппз у навчальному процесі; самостійно налаштувати роботу ппз
Під ппз розуміємо програмні засоби, в яких відображається деяка предметна галузь, в тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення, забезпечуються умови для здійснення різних видів учбової діяльності

Прилад (частина ресурсу)
Методичні зауваги
Програми другого типу
Програми третього типу
Информатика > Методичні рекомендації
134.68 Kb. 1 стр.
читать
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентівМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Рецензенти: професор кафедри української філології смгу, канд філол наук Г. С. Ковальчук, зав кафедри української філології смгу, канд пед наук О. А. Попова

Пояснювальна записка
Мета курсу
Структура курсу
Тематика самостійних робіт
Литература > Методичні рекомендації
354.23 Kb. 3 стр.
читать
Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу ЗмістМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14

Успішність планування залежить від
Сучасні вимоги до уроку
Схема підготовки студента-практиканта до уроку
2. Рекомендації до визначення мети і завдань уроку
Математика > Методичні рекомендації
327.59 Kb. 3 стр.
читать
Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологією” для студентів VІ курсу медичного факультету. Модуль № “Симптоми та синдроми в хірургії”Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологією” для студентів VІ курсу медичного факультету. Модуль № “Симптоми та синдроми в хірургії”
Тема №22. “Хірургічна патологія легень та плеври. Принципи діагностики та лікування”

2. Актуальність теми.
3. Цілі заняття
3.2. Виховні цілі.
3.3. Конкретні цілі.
Физика > Методичні рекомендації
302.72 Kb. 4 стр.
читать
Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологію» для студентів VI курсу медичного факультету Модуль №4: «Симптоми та синдроми в хірургії»Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологію» для студентів VI курсу медичного факультету Модуль №4: «Симптоми та синдроми в хірургії»
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини”

Обговорено та затверджено
2.Актуальність теми.
3.1.Загальнгі цілі
4.Матеріали до аудиторної самостійної підготовки. (міждисциплінарна інтеграція).
Физика > Методичні рекомендації
403.38 Kb. 4 стр.
читать
Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологією” для студентів VІ курсу медичного факультету. Модуль № “Симптоми та синдроми в хірургії”Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологією” для студентів VІ курсу медичного факультету. Модуль № “Симптоми та синдроми в хірургії”
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”

Одеса – 2010
2. Мета заняття
3. Матеріали для доаудиторної підготовки студентів
4. Зміст теми
Физика > Методичні рекомендації
431.74 Kb. 4 стр.
читать
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механікаМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних процесів виробництва заготівок методами лиття, обробки тиском та механічної обробки матеріалів

Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка preview 1 Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка preview 2 Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка preview 3 Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка preview 4 Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка preview 5
Математика > Методичні рекомендації
1.2 Mb. 9 стр.
читать
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та 030509 «Облік І аудит» окр «Бакалавр». Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2011 р. – 39 с
Банк > Методичні рекомендації
360.04 Kb. 2 стр.
читать
План Організація аналітичної роботи на підприємстві. Схема технології прийняття управлінських рішеньПлан Організація аналітичної роботи на підприємстві. Схема технології прийняття управлінських рішень
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи
Бухгалтерия > Методичні рекомендації
0.81 Mb. 6 стр.
читать
Приватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет. Харків» методичні вказівки до самостійной роботи студентівПриватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет. Харків» методичні вказівки до самостійной роботи студентів preview Приватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет. Харків» методичні вказівки до самостійной роботи студентів
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" передбачає великий ступінь самостійності у вивченні й осмисленні визначених проблем та завдань, пошук відповідної літератури, виступи та обговорення на семінарах відповідного матеріалу
Право > Методичні рекомендації
109.42 Kb. 1 стр.
читать
1. «Курс загальної лінгвістики» Ф. де Соссюра1. «Курс загальної лінгвістики» Ф. де Соссюра
Курс являє собою органічну частину єдиної в принципі науки про природну людську мову, але пропонує інший, філолофсько-лінгвістичний аспект знання, що необхідний при завершенні навчання студентів
Культура > Методичні рекомендації
424.38 Kb. 3 стр.
читать
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови»Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні педагогічні технології: технології сучасного уроку української мови»
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Культура > Методичні рекомендації
212.38 Kb. 3 стр.
читать
Тема Кількість годин, відведених наТема Кількість годин, відведених на
Тема Вступ. Постмодернізм як світовідчуттєва І стильова домінанта останньої чверті ХХ – поч ХХІ ст
Психология > Методичні рекомендації
259.17 Kb. 2 стр.
читать
Модульна контрольна робота №2Модульна контрольна робота №2
Метою модульної контрольної роботи є наскрізна перевірка студентів на предмет володіння лекційним матеріалом з курсу «іул. ІІ половина ХХ століття» (змістові модулі 3-5), ступеня засвоєння його основних положень, якості опрацювання текстів та уміння аналізувати художній текст
Культура > Методичні рекомендації
42.05 Kb. 1 стр.
читать

  1   2
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница