Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій»


Скачать 31.46 Kb.
НазваниеНормативний курс «історія стародавніх цивілізацій»
Дата публикации10.11.2013
Размер31.46 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Астрономия > Документы
НОРМАТИВНИЙ КУРС «ІСТОРІЯ СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра археологи та історії стародавнього світу К-сть годин: лекції - 36 год.; семінарські заняття - 36 год.
Лектор: доц. Бандровський Олександр Генріхович

МЕТА курсу

На основі досягнень сходознавства та інших наук розглянути основні передумови виникнення та еволюції найдавніших цивілізацій світу. На основі історичних джерел, наукових публікацій привчати студентів до продуктивної пошукової науково-дослідної продуктивної праці, сприяти розумінню та раціональному засвоєнню складних історичних процесів, чинників, що впливали на них, спеціальної термінології, визначення, періодизації, тощо.

^ Вимоги ТА ЗАВДАННЯ курсу

Лекції: Відвідування лекцій для студентів 1 курсу є обов'язкове. Їх метою є ознайомлення з історією та основними проблемами виникнення і розвитку найдавніших світових цивілізацій. На лекціях планується розглянути політичні, економічні, соціальні, ідеологічні та інші чинники, що впливали на створення та еволюцію стародавніх суспільств. В процесі теоретичного викладу матеріалу значну увагу буде відведено координації на раціональну працю із історичними джерелами, спеціальною науковою літературою.

Семінарські заняття під час викладання курсу передбачені в обсязі 2 годин на тиждень. При аналізі роботи студента братимуться до уваги знання, засвідчені під час виступів на заняттях, а також результати самостійної роботи, відображені у написанні письмової (реферат) та тестової робіт. Оцінювання на семінарських заняттях проводиться на основі рейтингової системи. Максимальна кількість балів, які може набрати студент упродовж семестру складає 50 балів (35 балів – виступи на семінарських заняттях; 15 письмова та тестова роботи). До форм контролю знань відносяться: виступ на занятті, доповнення, формулювання додаткових питань і відповіді на них, рецензування виступу, участь у дискусії, підготовка реферату, підсумкова тестова робота.

Принципи та умови оцінювання студентів на семінарських заняттях.

Оцінювання знань студентів проводиться за 5-ти бальною системою. На практичному занятті проводиться якісне оцінювання знань студентів від 1 до 5-ох балів. Нульовий бал виставляється студенту за відмову від відповіді або через відсутність на занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. Підсумкова кількість балів студента визначається як сума балів помножена на коефіцієнт ( на 1,8). Кожне пропущене заняття та нульова оцінка снижує його на 0,2.Кожен студент зобов’язаний взяти активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених упродовж семестру. Тестова робота та реферат додаються до набраної суми.

Самостійна робота.

Впродовж семестру студент зобов’язаний написати одну письмову роботу (реферат), яка оцінюється 10 балами і підсумкову тестову (контрольну) роботу – 5 балів.

Екзамен.

Складається письмово у вигляді індивідуальних письмових тестових завдань. Екзаменаційний білет передбачає 16 завдань із чотирма варіантами відповідей на кожне (12 питань - 1 бал, 4 - 2 бали). За правильну відповідь на питання студент може набрати 20 балів максимально., що у підсумку може скласти 50 балів.

До іспиту не допускаються студенти, які впродовж семестру набрали менше 31 балу за різними формами контролю.
^ СКЛАДНИКИ КУРСУ

Загальна кількість балів, які може отримати студент за семестровий курс навчання складає 100. Із них 50 балів складають бали здобуті на семінарських заняттях та в результаті вище зазначених додаткових форм контролю і 50 балів – отримані в результаті успішної здачі іспиту.
Курс оцінюватиметься за 100 бальною шкалою:

Сумарна кількість балів після здачі по талону «К» від 0 до 50 – 2 («незадовільно») – F;

Сумарна кількість балів після здачі по талонах №1,2 від 0 до 50 – 2 («незадовільно») – Х;

0-30 балів – 2 («незадовільно») – FX – не зараховано (автоматично виставляється у відомість);

31-50 балів – допускається до здавання іспиту;

51-60 балів – 3 («задовільно») – Е;

61-70 балів – 3 («задовільно») – D;

71-80 балів – 4 («добре») – С;

81-89 – 4 («добре») – В;

90-100 – 5 («відмінно») – А.

Похожие:

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconПлани семінарських занять з "Історії стародавніх цивілізацій"
Уклав: доц кафедри археології та історії стародавнього світу Берест Роман Ярославович
Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconКурс а 1 курс б 1 курс в 2 курс а 2 курс б 2 курс в Sheet 1: 1курс...

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Sheet 1: 1 курс
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс и магистратура 1 курс...

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Sheet 1: 1 курс
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 5 курс все Sheet 1: 1 курс

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс сокр и мг sheet 1: 1 курс

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистратура 2 курс Sheet 1: 1 курс

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистратура 2 курс Sheet 1: 1 курс

Нормативний курс «історія стародавніх цивілізацій» iconOverview 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс маг Sheet 1: 1 курс

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница